Nieuwbouw loods Gunnewick Mengvoeders, Vragender

De zware storm die op 12 juli 2010 over de Achterhoek raasde, rukte de torenspits van de kerk van Vragender af, blies tenten van de Zwarte Cross omver en vernielde de grondstoffen loods van Mengvoederbedrijf Gunnewick. Het duurde tot november 2014 tot de nieuwe loods in gebruik genomen kon worden.

‘De burgemeester en wethouder deden ons destijds mondeling de toezegging dat ze mee zouden werken om zo snel mogelijk weer te gaan bouwen’, vertelt Ton Gunnewick. ‘Toch heeft de hele procedure uiteindelijk ruim vier jaar geduurd. In de vergunning is opgenomen dat ons plan uiteindelijk op 37 regels, wetten en verordeningen  getoetst is. We hebben echt het pluspakket aan onderzoeken gehad.’

Op het terrein van Gunnewick Mengvoeders staat al sinds 1860 een molen. De huidige molen dateert uit 1958 en is nog volop in gebruik. Voor toeristen, met name fietsers, is het een mooie attractie en het brengt dan ook veel levendigheid op het terrein. De keerzijde is dat de aanwezigheid van een molen veel extra aandachtspunten met zich meebrengt bij plannen voor bedrijfsontwikkeling. Zo moet er bij ieder aspect rekening worden gehouden met de molenbiotoop en is goedkeuring van stichting De Hollandsche Molen nodig. ‘We voorzagen wel wat problemen toen de inspecteur langskwam. Maar hij zei dat hij nergens in Nederland zo’n unieke situatie kende waar oude en nieuwe techniek zo dicht naast elkaar in functie zijn. Die röring rond de molen vond hij geweldig.’

Vanuit VanWestreenen waren Barry Wopereis en Roel ten Pas bij het traject betrokken. ‘Vanwege de ligging van het bedrijf ten opzichte van het dorp en de aanwezigheid van de molen, is bedrijfsverplaatsing ook aan de orde geweest’, vertellen zij. Omdat er niet voldaan kon worden aan voorwaarden voor subsidie vanuit Europa, bleek verplaatsen financieel niet haalbaar. Ton Gunnewick: ‘We hebben al heel vaak gedacht over het verplaatsen van ons bedrijf naar een industrieterrein. Maar als we dat zelf hadden moeten financieren, waren de kosten zo hoog geworden dat we onszelf uit de markt zouden prijzen.’

De nieuwe loods is 90 bij 37 meter groot en 12 meter hoog. ‘We realiseren ons dat onze loods het dorpsaanzien beïnvloedt omdat deze zo groot is. Maar vanwege de strenge wetgeving op het gebied van diervoeders zijn wij verplicht om iedere partij  grondstoffen die binnenkomt, separaat op te slaan. Als zich namelijk een incident voor zou doen, moeten wij binnen enkele uren de partij tot aan aanlevering per schip in de havens terug kunnen traceren. Daardoor hebben we de oppervlakte dus nodig. En om een vrachtwagen binnen volledig te kunnen laten lossen is 12 meter de minimale hoogte. Gelukkig is er vanuit het dorp nagenoeg geen bezwaar gemaakt. Ik denk dat veel van de 900 inwoners van Vragender ook wel wat met ons bedrijf hebben. Ze hebben alle ontwikkelingen in elk geval op de voet kunnen volgen.

Foto's

Logo VanWestreenen