Nieuwbouw melkrundveestal Wim van Eerden, Aalten

Nabij het buurtschap Barlo ligt het melkveebedrijf van de familie Van Eerden. Wim van Eerden heeft inmiddels het bedrijf van zijn ouders over genomen. Wim vond het, met het oog op de toekomst, wenselijk om een nieuwe stal met bijbehorende melkerij voor de koeien te realiseren. Samen met voerleverancier Agri Combi Oost is vervolgens een plan ontwikkelt voor dit nieuwbouwplan. Het bestaande erf bood echter geen ruimte meer voor de nieuwe stal. Hierdoor is, na overleg en goedkeuring van de gemeente, de stal aan de overzijde van de weg gebouwd.

De nieuwe stal met een afmeting van ruim 60 x 35 meter is voorzien van 136 ligboxen. De stal is bewust uitgevoerd met moderne technieken, waaronder twee Lely A4 melkrobots. In het kader van “duurzaam ondernemen” is de stal direct klaar gemaakt voor de toekomst en hiertoe uitgevoerd met een emissiearm syssteem. Hiertoe is de stal uitgevoerd met een Veld-V Ecovloer. Wim heeft diverse stallen en vloeren bekeken, maar uiteindelijk is de keuze op deze vloer gevallen vanwege onder meer de beloopbaarheid. Volgens Wim is dit momenteel één van de betere vloersystemen.

De stal is uitgevoerd als een zogenaamde 0-4-0 met een extra mestgang. Hierdoor is er veel ruimte beschikbaar aan het voerhek en de extra mestgang zorgt voor meer rust in de stal. Bij de uitvoering van stal is aangesloten bij de rode kleur van de melkrobots, zodat in de stal een mooi aansluitend geheel is ontstaan.
De “oude koeienstal” is vervolgens in geringe mate aangepast en in gebruik genomen voor het houden van jongvee en als afkalfstal

Wim over de samenwerking met VanWestreenen: “Het is ten opzichte van andere bureaus een zeer professioneel adviesbureau. Ze blijven er bovenop zitten bij de gemeente en zorgen er voor dat het niet in vergetelheid raakt. Ze bezitten veel vakkennis voor het ontwerp van de stal. Ook collega melkveehouders zijn zeer te spreken en zelfs zo enthousiast, dat ze daardoor contact zoeken met VanWestreenen”.

Foto's

Logo VanWestreenen