Nieuwbouw melkveestal familie Bon, Biddinghuizen

De nieuwe serrestal van Gijsbert en Arja Bon biedt met een oppervlakte van 8500m2 ruimte aan 210 koeien en 140 stuks vrouwelijk jongvee. Ze maakten een aantal opmerkelijke keuzes, en deden dat heel weloverwogen: ‘Het is echt óns project en VanWestreenen heeft onze ideeën omgezet in een uitvoerbaar geheel.’

Dat de diverse procedures bij de gemeente Dronten veel tijd in beslag namen, was voor de familie Bon geen bezwaar. ‘Die tijd konden we mooi gebruiken om onze keuzes goed te doordenken. Je kijkt natuurlijk steeds naar bouwtekeningen, maar in gedachten zijn we keer op keer door de stal gelopen om ons in te beelden hoe de ideale ruimte er uit zou moeten zien. Toen de bouw eenmaal van start ging, waren we er 100% van overtuigd: beter kan het niet.’ Om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling Integraal Duurzame Stal, moest de stal begin maart klaar zijn voor ingebruikname. Het werd een race tegen de klok, omdat de bouw pas in november 2013 van start kon gaan. Gelukkig volgde er een zachte winter en verliep alles volgens planning.

Compostvloer
Voor de vloer en de inrichting van de stal maakte de familie Bon niet de meest voor de hand liggende keuzes. Ze kozen voor een compostvloer en een open ruimte zonder ligboxen. ‘Allereerst vanuit het oogpunt van dierenwelzijn’, vertelt Arja Bon. ’Opstaan en gaan liggen in een ligbox is voor een koe geen natuurlijke beweging. En als ze de keuze hebben, kiezen de koeien voor een open ruimte. Op een compostvloer krijgen ze bovendien minder klauwproblemen.’ Iedere dag wordt de vloer los gereden zodat de bodem voldoende kan drogen. Vanuit de omgeving zijn verschillende boeren komen kijken naar de nieuwe stal. ‘Zelfs degenen die het meest sceptisch waren over onze voorkeuren, reageren enthousiast als ze het met eigen ogen zien.’

Nieuw ritme
De eerste weken in de nieuwe situatie zitten er inmiddels op voor de familie Bon. ‘Met de ingebruikname van de nieuwe stal zijn we ook overgegaan op een melkrobot en automatisch voeren. Dat is een hele omschakeling. De fysieke arbeid is minder geworden. Je moet echt in een nieuw ritme komen wat alle werkzaamheden betreft. Dat het nu allemaal goed afgesteld en ingeregeld is, geeft zowel letterlijk als figuurlijk rust.’

Foto's

Logo VanWestreenen