Nieuwbouw melkveestal familie Koers, Kamperveen

We hebben de goede keuzes gemaakt

Nieuwbouw melkveestal familie Koers, Hogeweg Kamperveen

Het melkveebedrijf van de familie Koers was toe aan automatisering. Rutger en Annette Koers runnen het bedrijf nu nog samen met zijn vader en moeder, maar die willen in de komende jaren een stapje terug gaan doen. Hun nieuwe stal huisvest 240 dieren op een emissiearme vloer en beschikt over een melkrobot.

Gekozen werd voor de nieuwste lijn melkrobots van Fullwood, de M2erlin, aangeschaft via Van der Weerd uit Kampen. De robotarm werkt op elektromotoren, waardoor deze zuiniger en stiller is. Doordat de robot minder ruimte in beslag neemt en er verschillende uitloopopties zijn, is het eenvoudiger om tot een optimale opstelling te komen. ‘In het plan dat Theo van den Brink voor ons uitgewerkt heeft, kunnen we nu 240 koeien op hetzelfde aantal vierkante meters houden als waarop er in de oorspronkelijke setting plaats was voor 180. Door de grotere capaciteit hebben we nu al ons vee op eigen terrein. Eerder huurden we elders nog een stal voor een koppeltje pinken.’

Gedoogbeschikking

De vergunningverlening verliep niet zonder slag of stoot ‘Je moet er echt bovenop zitten’, vertelt Rutger Koers. ‘Als je niet achter je aanvraag aanzit, blijft deze gerust maanden liggen, dat vind ik belachelijk. Je moet kunnen plannen. De aannemers en onderaannemers weten anders ook niet waar ze aan toe zijn.’ Theo van den Brink voegt toe: ‘Door een capaciteitsprobleem bij de gemeente Kampen, dreigde overschrijding van de termijnen die van overheidswege zijn vastgesteld voor de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV). We hebben uiteindelijk een gedoogbeschikking gekregen om toch te kunnen starten met de bouw. Daarmee houd je voortgang maar het is natuurlijk niet ideaal, want het legt een risico bij de ondernemer.’

Terugkijkend is Rutger Koers tevreden over de gang van zaken. ‘Stap voor stap hebben we op advies van VanWestreenen keuzes gemaakt. Met daarbij steeds de afweging: wat voldoet, en wat is luxe? De laatste puntjes moeten nog op de i, maar in grote lijnen weet ik zeker dat we de goede keuzes hebben gemaakt.’

‘We maakten steeds de afweging wat voldoet, en wat is luxe?’

VanWestreenen heeft in dit project de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Opstellen aanmeldingsnotitie MER-beoordeling
  • Aanvraag Omgevingsvergunning Milieu
  • Aanvraag Wet natuurbescherming
  • Aanvraag Omgevingsvergunning Bouw
  • Verzorgen van het bestek en de aanbesteding

Foto's

Logo VanWestreenen