Nieuwbouw melkveestal familie Reijers, Arnhem

De rivier glinstert in de zon. Schepen varen rakelings langs de stal. Koeien lopen vanuit de wei de stal in. Een prachtig gezicht. Het melkrundvee- en akkerbouwbedrijf van de familie Reijers ligt dan ook op een prachtige locatie; op het uiterste puntje van de landtong waar de Nederrijn en de IJssel splitsen. Op deze schitterende en bijzondere locatie is een nieuwe melkveestal alsmede een kapschuur voor het huisvesten van de jonge kalveren gebouwd.

Droog
Het bedrijf ligt in de rivierzone. De vloer van de oude melkveestal is zo laag, dat in het in het verleden bij hoog water de mestkelders vol water stroomden. Om dit in de toekomst te voorkomen, is de nieuwe stal op een hoger niveau gebouwd. Hierbij is de vloer van de mestkelder nog boven het maaiveld gestort, hetgeen uiteraard een bijzonder gezicht was. Om voldoende draagkracht voor de stal te verkrijgen is de geheel onderkelderde stal geplaatst op heipalen.

Uitstraling
Vanwege de unieke ligging, was het de wens van de familie Reijers om ook extra aandacht te besteden aan de uitstraling van de nieuwe stal. Door onder meer de stal te voorzien van zogenaamde “wolfseinden” heeft deze een minder grote en imposante uitstraling. Veel bezoekers geven dan ook aan, dat er in de stal veel meer ruimte aanwezig is dan dat de buitenkant doet vermoeden. De nieuwe stal (3+3) heeft een omvang van ruim 70 x 36 meter en is voorzien van 232 ligboxen en twee ruime strohokken. In het midden van de stal is een hok voor de stieren gerealiseerd, zodat de tochtigheid bij de koeien makkelijker kan worden waargenomen. De familie Reijers heeft diverse stallen, vloeren en melkstallen bekeken en vergeleken. Uiteindelijk is het de kunst om uit alle beschikbare mogelijkheden, je eigen stal te ontwerpen. De melkstal bestaat uit een 2×20 stands Swing-Over melkstal van West Falia Surge. In de terugloopgang is een separatiebox opgesteld, zodat de te behandelen koeien naar een aparte ruimte kunnen worden geleid.

Op advies van collega boeren
VanWestreenen heeft dit project begeleid in nauwe samenwerking met Frans Kütschruiter van LandRaad Advies en coöperatie AgruniekRijnvallei.
Ton Reijers: “We zijn bij het rondkijken regelmatig VanWestreenen tegen gekomen en door collega boeren geadviseerd om met hun contact op te nemen. Ze hebben veel verstand van stallenbouw, het verzorgen van de tekeningen en het opstellen van een goed bestek”.

Foto's

Logo VanWestreenen