Nieuwbouw melkveestal Mts. J.W., H. en G. Rozeboom ‘t Harde

Tot pakweg midden jaren ’70 van de vorige eeuw waren veel agrarische bedrijven ‘gemengd’. De betreffende ondernemer koos een eigen combinatie van activiteiten: koeien, jongvee, varkens, kippen en vaak ook wat akkerbouw. Met de schaalvergroting nam ook de specialisatie toe en dus zijn de meeste boerenbedrijven tegenwoordig sterk gericht op één ‘tak van sport’. Zo niet de maatschap van de broers Rozeboom in ’t Harde. Naast negentig melkkoeien, honderd schapen en een loonbedrijf, zijn de Rozebooms ook actief met de handel in veevoeders. “Zo leveren we paardenvoeders aan maneges, om maar een voorbeeld te noemen”, vertelt Gerrit Rozeboom.

De broers zijn ondernemend en dat blijkt ook uit het feit dat ze hun bedrijf tijdig vernieuwen. Zo was het onlangs tijd om de melkveestal te vervangen. “Noem het gerust een vervangingsinvestering. We wilden ook iets groter bouwen. Met de lage melkprijs kwam het rendement onder druk, dus we willen uiteindelijk van 90 naar 110 stuks melkvee”, licht Gerrit Rozeboom de aanleiding voor de nieuwbouw toe. Het werd een ligboxenstal met 2 x 10 melkstal. “Ja, zonder robot, dat hebben we bewust niet gedaan. Weet je wat het is?”, werpt Rozeboom een vraag op. “Je moet er toch weer achteraan. Als bij ons ’t melken klaar is, is het ook klaar. We hebben de stal inmiddels een maand of vijf en ik kan niet anders zeggen dan dat het super werkt.”

Uitgraven
Op advies van de boekhouder schakelden de broers Rozeboom VanWestreenen in om de vergunningsaanvragen te regelen. Gerrit Rozeboom: “Zij zitten dagelijks in deze materie. Ook de bouwkundige kant hebben ze voor hun rekening genomen. Het uitgraven hebben we natuurlijk wel zelf gedaan, we hebben immers een loonbedrijf dat naast 80% agrarisch werk ook 20% grondwerk en een beetje straatwerk doet.” Over de geleverde dienstverlening zijn de Rozebooms “heel tevreden.”

Niet-emissiearm
Namens vanWestreenen was adviseur Theo van den Brink bij het project van de maatschap Rozeboom betrokken. “Het was qua tijd nog wel even spannend, want we wilden een niet-emissiearme stal bouwen. De vergunning moest daarvoor voor een bepaalde datum in huis zijn. Dat is gelukt”, aldus Theo van den Brink. “Een goed advies van onze boekhouder om VanWestreenen in te schakelen”, besluit Gerrit Rozeboom.

Foto's

Logo VanWestreenen