Nieuwbouw melkveestal op Landgoed Meerdink in Winterswijk

Vergunningen vlot geregeld

Nieuwbouw melkveestal op landgoed

Zoon Thijs en vader Jan Breunissen melken op hun pachtbedrijf in Winterswijk 140 melkkoeien. De grond wordt gepacht van het Geldersch Landschap en de zogenaamde Scholtenboerderij maakt onderdeel uit van het Landgoed Meerdink met de traditionele ossenbloedrode staldelen, witte windveren en groene deuren.

 De familie Breunissen liep al langer met het idee om een nieuwe stal te bouwen. De vorige bank wilde echter van niets weten dus stapten ze over naar een bank die wel perspectief zag in nieuwbouw, uitbreiding van de veestapel en de vervanging van de 47-jaar oude visgraatmelkstal door melkrobots. Op aanbevelingen uit de buurt werd VanWestreenen benaderd voor het regelen van alle vergunningen en de voorbereidingen voor de bouw. Aannemer Hoog-Antink uit Meddo leverde de stal eind 2019 op. Het traject liep zeer voorspoedig. VanWestreenen adviseur Arjan Versteeg regelde samen met een goed meewerkende gemeente in korte tijd de vergunning. “Breunissen wist wat hij wilde en de contacten met omwonenden en de gemeente waren goed.” aldus Versteeg.

Rubbervloer met veel grip en mestrobot

De oude werktuigenberging en het mestbassin maakten plaats voor een nieuwe melkveestal met melkrobots. Arjan adviseerde de bouw van een 0-4-0 stal met een rubberen emissiearme MeadowFloor met veel grip. Een mestrobot met waterreservoir hield ook op de warme dagen de vloer goed schoon zonder aankoeken. Er zijn twee voergangen en alle andere voorzieningen staan centraal er tussenin.

Op zoek naar een nieuw ritme

De stal bevalt prima, wel was het behoorlijk wennen aan het melken met robots. Niet dat het melken niet goed en makkelijk loopt zo, maar door het stoppen met zelf melken viel de hele dagstructuur van de Breunissens weg. “Inmiddels hebben we weer een nieuw werkritme gevonden en zijn we blij met de flexibele tijdsindeling” aldus Thijs.

Transparant en netjes

Het totale project duurde van plan tot oplevering een kleine twee jaar. Volgens Thijs heeft VanWestreenen alles netjes en transparant geregeld. Tussendoor werden ze goed geïnformeerd en vader en zoon Breunissen zijn blij dat ze alles inclusief wat sloopwerkzaamheden zo snel hebben kunnen regelen. Thijs: “Alles werd helder opgeleverd en goed uitgewerkt”.

“Om aan alle wetten en eisen te voldoen hebben we VanWestreenen ingeschakeld”

VanWestreenen heeft in dit project de volgende werkzaamheden uitgevoerd”:

  • Ruimtelijke Ordening: zienswijze bestemmingsplan
  • Verzorgen aanvraag Natuurbeschermingswet
  • Verzorgen aanvraag omgevingsvergunning (bouw melkveestal incl. bouwtekeningen)
  • Verzorgen Melding Activiteiten Besluit (Wet Milieubeheer)
  • Verzorgen Bestek & aanbesteding
  • Verzorgen Sloopmelding

Foto's

Logo VanWestreenen