Nieuwbouw multifunctioneel gebouw Maarten Baan, Lunteren

Een locatie die binnen tien jaar drie verschillende types bestemmingen toegekend heeft gekregen; daar moet een bijzonder verhaal achter zitten. In het geval van Maarten Baan is dat ook zo. Adviseur Steven van Westreenen omschrijft het eindresultaat als een mooi voorbeeld van onderhandelingsplanologie.

Toen Maarten Baan de locatie aan de Barneveldseweg in 2002 kocht, had deze een woonbestemming. Onderzoek wees uit dat dit ten onterechte was. Niet vreemd, want de agrarische bedrijfsbebouwing was nog aanwezig en er was bovendien een milieuvergunning afgegeven voor het houden van 80 paarden. Het wijzigen van het bestemmingsplan naar de oorspronkelijke aanduiding ‘agrarisch bedrijf middelgroot’ leek de oplossing.

In de loop der jaren veranderde de bestemming van het aangrenzende gebied. Extra complicatie was dat dit gebied tot de gemeente Barneveld hoort, terwijl het bedrijf van Maarten Baan in de gemeente Ede ligt. Dicht bij het bedrijf werd op Barnevelds grondgebied nieuwbouw van een school en uitbreiding van een woonwijk gepland. ‘Het was vanuit milieuhygiënisch oogpunt niet wenselijk om een agrarisch bedrijf op zo’n kleine afstand te hebben van woongebied’. Ook de ontwikkelingen binnen het bedrijf van Maarten Baan stonden niet stil. Verkoop, verhuur, reparatie en onderhoud van aanhangwagens en paardentrailers werd van nevenactiviteit tot hoofdactiviteit. Dit was in strijd met de agrarische bestemming van de locatie.

‘Intensief overleg met beide gemeentes heeft uiteindelijk geresulteerd in een nieuwe wijziging van het bestemmingsplan naar een industriële bedrijfsbestemming met een nevengeschikte agrarische functie’, vertellen Steven van Westreenen en Maarten Baan. Deze maatwerkoplossing in de geest van onderhandelingsplanologie bood uiteindelijk alle partijen de gewenste uitkomst. De bestaande veeschuren werden gesloopt om plaats te maken voor een multifunctioneel gebouw van in totaal 1200 m2. Hiervan wordt 400m2 gebruikt voor het houden van paarden.

Foto's

Logo VanWestreenen