Nieuwbouw nertsenfarm Dick van den Hul, Putten

Klein en met verouderde huisvesting. Zo is de nertsenfarm het beste te beschrijven op het moment dat Dick van den Hul de farm aankoopt. De relatief kleine farm met verouderde huisvesting in sheds en een hal ligt aan de Oude Nijkerkerweg in het Veluwse dorp Putten. Ondanks de onzekere situatie en toekomst in de nertsenhouderij heeft Dick er toch voor gekozen om deze farm te moderniseren en uit te breiden. Veel bezwaren van omwonenden waren het gevolg. Uiteindelijk werden deze ingetrokken. Waarom? Lees dat hieronder.

Ons bureau heeft samen met Dick een plan opgesteld en de benodigde procedures opgestart. De oude huisvesting is gesloopt en compleet vervangen door 4 geschakelde hallen. Binnen deze hallen mogen nu maximaal 9.000 fokteven met bijbehorende reuen en pups worden gehouden. De hallen zijn, naast het emissiearme dagontmestingssysteem, voorzien van een mechanische afzuiging op de nok ter plaatse van de eindgevel. Om de mest van de nertsen goed en langdurig te kunnen opslaan is er ook een nieuwe afgedekte mestsilo gebouwd.

Oplossing voor alle partijen
Het bouwplan stuitte echter wel op veel weerstand bij de omwonenden, die zelfs een stichting in het leven hebben geroepen. Vele bezwaren en procedures bij de gemeente, Rechtbank en Raad van State waren het logische gevolg. Na een positieve uitspraak van de Rechtbank werd op verzoek van de omwonenden echter bekeken of er een mogelijkheid bestond om de bezwaren bij de herbouw van de farm weg te nemen. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een overeenkomst, waarbij werd afgesproken dat de farm zou worden voorzien van een mechanische afzuiging in de nok en er rondom de farm een groenstrook wordt aangelegd. Alle bezwaren werden vervolgens ingetrokken en zo werd er voor alle partijen een bevredigende oplossing bereikt. Het resultaat is een mooi en modern bedrijf, dat goed past in deze omgeving en als voorbeeldfunctie dient voor de Nederlandse nertsenhouderij.

De aanhouder wint
Dick van den Hul: “Ik werk al jarenlang samen met VanWestreenen. Zij beschikken over kennis van de sector en hebben alle benodigde specialismen in huis. Ondanks alle weerstand en bezwaren wordt hierdoor toch vaak het gewenste resultaat bereikt”.

Foto's

Logo VanWestreenen