Nieuwbouw pluimveestal familie Kieft, Voorthuizen

Ik wist direct dat het al te laat was

Nieuwbouw pluimveestal familie Kieft, Lange Zuiderweg Voorthuizen

In februari 2015 waren de voorbereidingen voor de bedrijfsontwikkeling van familie Kieft in volle gang. Hun bestaande stal voor 24.000 kippen zou uitgebreid worden, en omgebouwd tot biologische pluimveehouderij. De tekeningen lagen klaar en het vergunningstraject liep, toen een grote brand het plan volledig omgooide.

De keuze om van gangbaar naar biologisch pluimveehouden over te gaan, maakte de familie Kieft heel bewust. ‘We begonnen onze oriëntatie vanuit financieel oogpunt. Hoe meer we ons in biologisch verdiepten, hoe meer we ontdekten dat dit goed bij ons zou passen. Je moet op veel meer zaken letten en er kan ook veel meer misgaan. Die uitdaging vind ik juist één van de mooie kanten’, aldus Bertus Kieft.

Nieuwe stal na brand

Dat het op een heel ander vlak mis zou gaan, kon hij toen nog niet weten. ‘We kwamen op een zondagmiddag ons erf oprijden en zagen rook uit de ventilatoren komen. Toen ik door de luchtopening keek, wist ik direct dat het al te laat was om nog naar binnen te gaan.’ Alle kippen kwamen bij de brand om. De volgende dag concludeerden schade-experts dat het opnieuw opbouwen van de stal niet meer mogelijk was. ‘Ze zeiden: je moet vanavond gaan bedenken wat je wilt voor de bouw van een nieuwe stal. Dat ging me te snel. Zo’n brand overrompelt je. Die avond kwam er dan ook nog niks in me boven, het was nog één zwarte vlek. Maar in de dagen erna ben ik toch nieuwe plannen gaan maken, en ik heb Theo van den Brink en Sjaak van Schaik gevraagd ook met ideeën te komen.’ Die twee plannen kwamen al snel overeen en binnen tien dagen lag de vergunningsaanvraag bij de gemeente. ‘De gemeente Barneveld toonde zich bijzonder coulant en heeft erg snel gehandeld’, aldus Theo van den Brink. Ook de persoonlijke betrokkenheid van de burgemeester en de buurtbewoners heeft de familie Kieft goed gedaan.

Een half jaar na de brand kwamen deze zomer de kippen in de eerste van twee nieuwe stallen. ‘Ik ben een half jaar lang druk geweest, maar niet met het houden van pluimvee. Dat deel van mijn werk is maandenlang op de achtergrond geraakt. Ik kijk ernaar uit dat alles nu weer een beetje normaal wordt.’

‘Zo’n brand overrompelt je’

VanWestreenen heeft in dit project de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Verzorgen Melding Activitietenbesluit
  • Aanvraag Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets
  • Aanvraag Wet natuurbescherming
  • Begeleiding en coördinatie bij bestemmingsplan wijzigen (bouwvlakwijziging)
  • Aanvraag Omgevingsvergunning Bouw

Foto's

Logo VanWestreenen