Nieuwbouw serrestal familie Van Lint in Abcoude

Ook plan B kan goed uitpakken

Nieuwbouw serrestal Hans en Sandra van Lint

Melkveehouder Hans van Lint wilde tien jaar geleden zijn bedrijf in Abcoude verplaatsen naar een nieuwe locatie op eigen grond aan de Indijkweg. Hij voorzag namelijk problemen met omwonenden. De verplaatsing was echter in tegenspraak met de provinciale verordening en bleek niet haalbaar. Na een lange periode van nauwelijks meer investeren in het bedrijf was nieuw leven inblazen noodzakelijk.

Haast door nieuwe omgevingsdienst

De ondernemer is blij dat VanWestreenen de contacten op zich nam en hem zo ontlaste. Hans: “Je komt in gesprek met specialisten bij de overheid over vergunningen et cetera, zaken waar je zelf geen ervaring mee hebt”. De afspraken met vergunningverleners van de Gemeente waren goed maar er was haast geboden. Er moest voor 1 januari 2019 vergund worden om verdere vertraging te voorkomen. Vanaf die datum ging de gemeente De Ronde Venen namelijk samenwerken met de nieuwe Omgevingsdienst regio Utrecht. Zo’n centraal orgaan staat vaak verder van de lokale situatie af en je loopt dan het risico dat alles weer opnieuw ter discussie komt. Zo kunnen ook ontwikkelingen in je gemeente invloed hebben op jouw eigen erf.

Serrestal voor meer koecomfort

De ligboxenstal uit de jaren 70 was behoorlijk achterhaald. De donkere stal met asbestplafond was volledig aan vervanging toe. Allereerst werd de voeropslag verlegd op het achtererf met een nieuwe ontsluiting. In overleg met waterschap Amstel Gooi & Vecht zijn watergangen gedempt. Na het slopen van de bovenbouw van de bestaande stal en het realiseren van mestkelders met emissiearme roostervloeren is er een nieuwe serrestalbovenbouw geplaatst door ID Agro. Volgens Hans is een goed stalklimaat van groot belang voor het koecomfort. Voldoende licht en frisse lucht dragen bij aan een hogere melkproductie, vruchtbaarheid en vooral aan een goede gezondheid van de koe.

De stal is voorzien van een melkrobot en biedt plaats aan 80 melkkoeien en bijbehorend jongvee en voldoet aan de Maatlat Duurzame Veehouderij. Een ruim strohok en transitieruimte maken het plaatje compleet. Kortom: een mooi ruim opgezette stal, met veel aandacht voor dierwelzijn en arbeidsgemak.

Naast de nieuwe serrestal is ook een werktuigen- en  garageberging gebouwd. Een compleet nieuwe erfopzet met een dynamisch middengebied waar het allemaal gebeurt. Theo: “We hebben het bedrijf op dezelfde locatie toekomstbestendig kunnen maken, hoewel bedreigingen op de loer lagen”.

“Iedereen moet zijn eigen beslissingen nemen, dat is altijd beter dan niets doen”

VanWestreenen heeft in dit project de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 

  • Aanvraag Omgevingsvergunning Milieu
  • Aanvraag Omgevingsvergunning Bouw
  • Aanvraag Wet natuurbescherming
  • Aanvraag Waterwet
  • Bouwvergunning
  • Bouwbegeleiding
  • Contacten met gemeente en provincie

Foto's

Logo VanWestreenen