Nieuwbouw stal scharrelvleeskuikens familie Van Veldhuisen, Renswoude

De familie van Veldhuisen nam in Renswoude een op dat moment rustend agrarisch bedrijf over. Na ervaring op gedaan te hebben met melkvee en het houden van eenden, kozen ze in hun nieuwe bedrijf voor scharrelvleeskuikens. Alle beslissingen zijn genomen met oog op de toekomst. ‘We zijn al een stap verder dan de Kip voor Morgen.’

‘Het was typisch zo’n perceel dat op de nominatie stond om over te gaan naar een burger die in het buitengebied wil wonen’, vertelt adviseur Sjaak van Schaik. ‘Mooi om te zien dat er nu toch weer een volwaardig agrarisch bedrijf is opgestart.’ Om de plannen van de familie Van Veldhuisen te realiseren, moest het bestaande bouwvlak vergroot worden. Dat had wat voeten in de aarde: ‘De aanvraag moest extern getoetst worden’, legt Sjaak van Schaik uit. ‘Omdat traaggroeiende kuikens een niet veel voorkomende activiteit is, was binnen de toetsingscommissie ook niet alle benodigde kennis aanwezig.’

Bewust Boeren
Het onderscheidende karakter en het feit dat er niet veel vergelijkbare bedrijven zijn, was voor Erik van Veldhuisen en zijn vrouw een belangrijke reden om voor dit type veehouderij te kiezen. ‘We hebben ons breed georiënteerd. Over scharrelvleeskuikens waren we het meest enthousiast, onder meer door het dierenwelzijn en doordat er zo goed als geen antibiotica nodig is. We hebben het keurmerk Beter Leven gekregen. Dat vond ik belangrijk, juist omdat het van de Dierenbescherming is. Daardoor heeft het maatschappelijke draagkracht.’ De stal heeft een overdekte uitloop. Een warmtewisselaar zorgt voor reductie van zowel ammoniak als fijnstof.

‘Ik vind het belangrijk dat we als agrarische sector laten zien wat we doen. De consument vraagt die transparantie. En dan mogen we dus ook laten zien dat we voor een goed product staan.’ Vanuit een zichtruimte vooraan de stal, kunnen bezoekers de dieren zien zonder dat ze de stal betreden. Dit was al onderdeel van het plan, en droeg ook bij aan de certificering als deelnemer aan Vallei Boert Bewust.

Foto's

Logo VanWestreenen