Bouw stallen biologische vleesvarkens en legkippen familie Geijtenbeek, Dronkelaarseweg Terschuur

Hans en Marry Geijtenbeek runnen samen een gemengd bedrijf in Terschuur. In 2004 zetten ze hun eerste stap in de biologische veehouderij. Met de recent afgeronde bouw van een tweede stal voor biologische vleesvarkens is hun bedrijf nu volledig biologisch.

Adviseur Milieu en Ruimtelijke Ontwikkeling Sjaak van Schaik legt uit: ‘De omvang van het bedrijf was eigenlijk te klein om nog lang voort te kunnen bestaan. Toen in 2003 wetgeving wijzigde, werd de familie Geijtenbeek voor de keus gesteld: uitbreiden door intensivering en het toepassen van bijvoorbeeld luchtwassers, of de keuze maken voor biologisch.’

Afwachtende houding
‘De sprong naar intensiveren was voor ons te groot’, vertelt Hans Geijtenbeek. Samen met zijn vrouw besloot hij daarom in 2004 min of meer gedwongen uit te breiden in de vorm van een stal voor biologische legkippen. ‘Onze omgeving was best sceptisch. Biologisch zagen sommigen als voorportaal van stoppen. Veel mensen verwachtten dat het nooit een volwaardige tak zou worden. We hadden zelf ook wel een wat afwachtende houding, maar ik kan niet anders zeggen dan dat we er nu helemaal achter staan. Het kleinschaliger werken en de grotere marges geven mij meer werkplezier. Het geeft me ook het gevoel dat ik dichter bij de dieren sta. Tegelijkertijd heb ik absoluut geen probleem met gangbare veehouderij. We kunnen wat mij betreft prima naast elkaar bestaan. De keuze is aan de consument. In de biologische sector zien we bij de legkippen wat prijswerking, doordat er meerdere grote spelers in de markt zijn. De biologische varkenshouderij wordt volledig geregisseerd. Daar zijn vraag en aanbod met elkaar in evenwicht.’

Hoogstamfruit
Als schuilmogelijkheid staan in de uitloop van de kippen hoogstamfruitbomen. ‘We konden destijds gebruik maken van een subsidieregeling vanuit een natuurfonds.’ Het geplukte fruit laat de familie Geijtenbeek persen en verpakken. ‘Het is voor ons een mooie combinatie. We slaan nu twee vliegen in één klap.’

Foto's

Logo VanWestreenen