Nieuwbouw vleeskalverenbedrijf familie Kroes, Uddelerveen Uddel

Algen, kalveren, mest, water, elektriciteit, eendenkroos. Wat heeft dit met elkaar te maken? Op het eerste gezicht helemaal niets. De familie Kroes wist het allemaal met elkaar te verbinden. Het resultaat? De eerste ECOFERM Kringloopboerderij van Nederland. En hij staat in Uddel.

Eigen idee
Mest, veel mest produceren de kalveren van Evert Kroes. Al jaren is hij op zoek naar een manier om deze mest nuttig te gebruiken. En die heeft hij gevonden: vergist de mest en gebruik het restproduct als voeding voor algen en eendenkroos. De algen en eendenkroos gebruikt je dan weer als veevoer. En zo is de kringloop rond. Een uitdagend & innovatief idee.

Uitdaging om vergunningen te krijgen
De vraag van Evert Kroes leek simpel: ‘Zorg ervoor dat ik alle vergunningen krijg om mijn idee mogelijk te maken’. VanWestreenen ging er in 2007 mee aan de slag. Het bleek een complexe klus. Twee locaties samenvoegen, een biobed om de ammoniak- en geuruitstoot te verminderen, 1,5 ha algenvijvers achter het bedrijf, een inpandige mestvergister, een stal van 50 x 100 meter met een hoogte van 15 meter, een dubbellaagsstal met algen- en eendekroosteelt op de verdieping. Veel bijzonderheden waarop de wetgeving niet was afgestemd. Maar ook een bijzondere locatie, midden in de natuur. Samen met Evert Kroes ging VanWestreenen de uitdaging aan.

Proefstal
In 2010 begint Kroes een proef. Hij legt in een bestaande stal een biobed en algenteeltsysteem aan. Het biobed zorgt voor een vermindering van de ammoniak- en geuruitstoot. De minister verleende hiervoor een proefstalstatus. Hierdoor kon Kroes het systeem gebruiken, maar ook meteen gebruik maken van de ammoniak- en geurreductie van het systeem. ‘In Den Haag was men in eerste instantie sceptisch, maar in de proefstalaanvraag hebben we laten zien dat het systeem echt werkt’ , zegt Evert Kroes. Er is een reductie van 70% toegekend. In de praktijk verwacht kroes een reductie van ongeveer 90%.

Samenvoegen twee locaties
Het bouwvlak aan de Uddelerveen 91 was te klein en een vergroting was niet zonder meer mogelijk. Hiervoor nam Evert een ingrijpende beslissing: stoppen met de kalverhouderij aan de Pirkweg. Het vrijkomende bouwvlak wordt verplaats naar Uddel. En dat is gebeurd. Complicerende factor daarbij is dat beide bedrijven in verschillende gemeente liggen. Een goede afstemming was daarom van groot belang. In de zomer van 2012 werd het bestemmingsplan vastgesteld.

Rekening houden met de natuur
‘De natuur is altijd dichtbij op de Veluwe, en daar wil ik rekening mee houden’: zegt Evert. Een belangrijke voorwaarde van de provincie was dat er geen toename van de ammoniak mocht zijn. Het was een hele puzzel, maar het is gelukt.

Resultaat
Wat begon als een idee, heeft geresulteerd in een prachtig duurzaam kringloopbedrijf. Met veel genoegen hebben wij de afgelopen jaren samengewerkt met de familie Kroes om te komen tot dit prachtige resultaat.

Foto's

Logo VanWestreenen