Nieuwbouw vleeskuikenstal en akkerbouwschuur Erik & Ellen Schuur aan het Zuiderdiep te 2e Exloermond

In Tweede Exloeremond runt Erik Schuur samen met zijn ouders en vrouw Ellen een akkerbouw- en vleeskuikensbedrijf. In de directe omgeving beschikken ze nu over een areaal van ruim 150 hectare akkerbouwgrond en 180.000 plaatsen voor vleeskuikens op drie locaties. In eerste instantie wilde Erik een nieuwe kuikenstal bouwen op zijn thuislocatie. Echter in goed overleg met de gemeente Borger-Odoorn werd besloten dat de locatie bij de ouders van Erik meer perspectief bood.

Samen met Erik en zijn vader is toen voor deze locatie een nieuw bedrijfsplan gemaakt. Dit plan omvatte het realiseren van een nieuwe stal met ongeveer 60.000 plaatsen, het toepassen van een houtkachel, het realiseren van een nieuwe opslagschuur voor aardappels en opslagsilo voor graan en een nieuwe weegbrug voor eigen gebruik.

De aardappelopslag is, samen met de kuikenstal, gebouwd door bouwbedrijf Van Pijkeren uit Dalfsen. Deze loods heeft een afmeting van 20 x 35 meter en hierin kan ongeveer 1.700 ton aardappels worden opgeslagen. De loods is uitgevoerd met een onderkeldering in combinatie met een volledige roostervloer en voorzien van een klimaatsysteem van Tolsma.

De nieuwe vleeskuikenstal heeft een afmeting van 23,4 x 120,4 meter en biedt plaats aan ongeveer 60.000 vleeskuikens. De stal is voorzien van een padcooling en tunnelventilatie. Inspiratie voor deze uitvoering heeft Erik opgedaan tijdens een studiereis naar Brazilië. “Door de toepassing van de padcooling krijg je geen vocht in de stal en in de zomer verwacht ik samen met de tunnelventilatie er tot 8 graden temperatuurwinst mee te kunnen behalen”. Gelet op de ligging van het bedrijf in de lintbebouwing en het dorp, is gekozen voor lengteventilatie in de achtergevel. Om eventuele geurhinder te voorkomen is achter de stal een verhoogde versie van een stofkap gemonteerd. Hierdoor wordt de stallucht op een grotere hoogte (hogere luchtlaag) in de buitenlucht gebracht, zodat deze zich sneller kan vermengen en verspreiden. De stal is voorzien van het emissiearme stalsysteem met “Wesselmann-Heaters” , zodat het bedrijf voldoet aan de IPPC-richtlijn en het Besluit Huisvesting.

Voor de warmwatervoorziening van de heaters en de verwarming van de stallen heeft Erik gekozen voor een houtgestookte kachel. Het betreft hier een kachel van Herz met een vermogen van 500 kW. Naar verwachting verbruikt deze kachel per jaar ongeveer 250 ton aan houtsnippers afkomstig van eiken en beuken.
Om voldoende tarwe te kunnen opslaan is bij de stal een silo van 135 ton geplaatst. Tot slot is er voor eigen gebruik van het akkerbouw- en vleeskuikensbedrijf een nieuwe weegbrug geplaatst. “Met deze weegbrug kan ik alle vrachten zelf wegen en houd ik de controle van de gewichten in eigen hand. Deze weegbrug verdient zicht naar verwachting dan ook vanzelf snel weer terug”.

Erik Schuur: “Ik ben bij VanWestreenen terechtgekomen via een open dag bij een collega. Ik zag wat ze hier gedaan hadden en was hier zeer over te spreken. VanWestreenen heeft het beste voor met mijn bedrijf en beschikken daarnaast over veel kennis en kunde. Daarbij zijn ze ook erg plezierig om mee te werken”.
Nu de realisatie van het beoogde bedrijfsplan compleet naar wens is afgerond, is sprake van prachtig familiebedrijf. Er is sprake van een duurzaam & efficiënt ingericht bedrijf dat voldoet aan de wensen van de familie Schuur en tevens voldoet aan de regels op het gebied van milieu & dierenwelzijn.
Erik: “De omgeving was in het begin nog een beetje sceptisch. Maar nadat wij de plannen hebben toegelicht en de realisatie is afgerond, is iedereen in de buurt enthousiast over de uitvoering. We hebben tijdens de procedures dan ook geen bezwaar gekregen”.

Foto's

Logo VanWestreenen