Nieuwbouw vleeskuikenstal familie Rispens, Grietmanswijk Bovensmilde

In het Drentse dorp Bovensmilde, gemeente Midden-Drenthe, ligt aan de Grietmanswijk het akkerbouw- en pluimveebedrijf van de familie Rispens. Direct naast het 2.500 hectare grote Natura 2000 gebied ‘Het Fochteloërveen’, verbouwt Tom Rispens onder andere tarwe, suikerbieten en aardappelen. De andere tak beslaat het houden van vleeskuikens. De wens was om het aantal vleeskuikens uit te breiden. Tom Rispens: “VanWestreenen heeft voor elkaar gekregen wat ik graag wilde. Eerst heb ik het zelf geprobeerd, maar dan wordt je van het kastje naar de muur gestuurd.”

Inmiddels is er een nieuwe vleeskuikenstal voor 54.000 stuks vleeskuikens gebouwd. De bestaande vleeskuikenstal is deels gerenoveerd en er is een betonnen erfverharding aangelegd. Hiermee kunnen er nu op het bedrijf in totaal 94.000 stuks vleeskuikens gehouden worden.

Ammoniak reduceren
Met de genoemde aantallen valt het bedrijf onder de werkingssfeer van de IPPC-richtlijn en hierdoor dienen de stallen te voldoen aan de ‘BBT‘ (‘best beschikbare technieken’). De bestaande vleeskuikenstal is hiervoor voorzien van een warmtewisselaar en in de nieuwe stal (ca. 25 x 90 m.) is een verwarmingssysteem met warmteheaters in combinatie met ventilatoren aangebracht. De heaters (Multiheat) hangen in het midden van de stal en de ventilator haalt de warme lucht uit de nok en verspreid deze over de stalvloer. Deze combinatie zorgt ervoor dat de mestlaag/strooisellaag in de stal verwarmd en gedroogd wordt en zodoende de ammoniakemissie wordt beperkt. Aan de voorzijde van de stal is een voorruimte gecreëerd, met onder andere een douche, toilet en kastruimte.

Tevreden
VanWestreenen heeft het hele traject, bestaande uit het opstellen van een aanmeldingsnotitie MER, de aanvraag Natuurbeschermingswet, de aanvraag omgevingsvergunning bouw & milieu en het verzorgen van een bestek en de aanbesteding compleet begeleid. Het vergunningentraject, maar ook de bouw, is goed en naar tevredenheid verlopen. Altez-Noord en Frilim hebben uiteindelijk voor de praktische uitvoering gezorgd.

Tom Rispens: “VanWestreenen heeft voor elkaar gekregen wat ik graag wilde. Eerst heb ik het zelf geprobeerd, maar dan wordt je van het kastje naar de muur gestuurd. Toen heb ik in de buurt bij collega’s met moeilijke projecten rondgekeken en die deden vaak zaken met VanWestreenen”. Het motto van de familie Rispens na de realisatie van de nieuwe stal: “Zo kloar, op naar de toekomst.”

Foto's

Logo VanWestreenen