Nieuwbouw vleeskuikenstallen en aardappelloods familie Beijering, Koestukkenweg Schoonlo

Samen met zijn vrouw Marjolein en zijn vader Lensinus, zit Jantinus Beijering in maatschap. Hun gemengde bedrijf met vleeskuikens en akkerbouw (bijna 200 hectare) in de Drentsche Aa, is onlangs uitgebreid met twee nieuwe schuren voor vleeskuikens en een opslagloods.

De provincie Drenthe stelt dat de agrarische sector een belangrijke bijdrage levert aan de landschappelijke kwaliteit van het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa. Toch duurde het meer dan vier jaar voordat de huidige uitbreiding naar 160.000 vleeskuikens een feit was. ‘Onze aanvraag bij de gemeenteraad leek in eerst instantie goed te verlopen’, vertelt Jantinus Beijering. Maar vanaf het moment dat er een reactieve aanwijzing geplaatst werd, kwam een traject op gang van vele langlopende procedures met zowel gemeente als provincie.

De familie Beijering heeft diverse functionarissen uitgenodigd om hun ontwikkelingsplannen toe te lichten. ‘We hebben niks te verbergen, dus leggen we graag uit hoe we te werk gaan. Daarbij merkte ik wel hoe ver de wereld van sommige ambtenaren van die van ons afligt. Ze oordelen over zaken waar ze zelf geen ervaring mee hebben.’ De provinciale Statenverkiezing van 2015 betekende een ommekeer. ‘De kaarten werden opnieuw geschud. De PvdA is toen gehalveerd en de VVD werd de grootste partij. Daarnaast kwamen CDA en ChristenUnie erbij in.’ Een bezoek van gedeputeerde Stelpstra (ChristenUnie) heeft volgens adviseur Barry Wopereis zeker bijgedragen aan de uiteindelijke goedkeuring van het uitbreidingsplan. ‘De gedeputeerde kon met eigen ogen zien dat het ter plaatse prima mogelijk was om het veehouderij-deel van het bedrijf ondanks de ligging in het Nationaal Landschap uit te breiden.’

Verduurzamen
Op het gebied van duurzaamheid heeft de familie Beijering diverse stappen gezet in de afgelopen jaren. Zo worden er traaggroeiende kippen gehouden, wordt weinig antibiotica gebruikt, zijn er lichtstraten ingebouwd in de nieuwe stallen, zijn stofreducerende maatregelen genomen en worden op de nieuwe daken zonnepanelen geïnstalleerd. ‘We voldoen hiermee aan de Maatlat Duurzame Veehouderij en kwamen in aanmerking voor SDE-subsidie.’

Foto's

Logo VanWestreenen