Nieuwbouw vleesvarkensstal Harald Pasman, Coevorderstraatweg Nieuweroord

De hokken zitten vol. Achterhoeker Harald Pasman uit Beltrum loopt tevreden langs de vleesvarkens. Hij bouwde een nieuwe stal in het Drentse Nieuweroord. Hij nam het bedrijf over van Wim van der Heide uit Ommen. Wim zocht een bedrijfsopvolger voor deze locatie en die vond hij in Harald Pasman uit Beltrum. Samen maakten zij een plan om deze locatie duurzaam te vergroten. Inmiddels heeft Harald het bedrijf volledig overgenomen en is de nieuwe vleesvarkensstal nagenoeg klaar.

Inpassing en uitvoering van stal
In de nieuwe stal kunnen in totaal 5.400 vleesvarkens worden gehouden, waarbij de dieren in de beginfase dubbel worden opgelegd. De geschakelde stallen zijn voorzien van een centrale afzuiging in combinatie met een gecombineerde luchtwasser (Devrie). Om de stal te kunnen realiseren moesten de bebouwingsmogelijkheden binnen het bouwblok worden vergroot en een MER procedure worden doorlopen. Ons bureau heeft deze in goed overleg met Harald en de gemeente Hoogeveen opgesteld en begeleid. Hierbij is met name aandacht besteed aan de inpassing en uitvoering van de stallen. Zo is er gekozen voor goed passende materialen en een dubbele kapconstructie. Bij het aanzicht van de stallen verwacht men dan ook niet dat er dit aantal vleesvarkens in kunnen worden gehouden. Na het gereedkomen van de benodigde bouw-, milieu- en Natuurbeschermingswetvergunningen zijn de stallen in een kort tijdsbestek gebouwd door de firma Exel uit Lemele.

Efficiënt bouwplan
De luchtinlaat van de stallen geschiedt via de voergangen met behulp van zogenaamde luchtbakken naast de zijgevels. Daarnaast zijn de stallen voorzien van diverse innovatieve en technische elementen op het gebied van ventilatie & klimaat, verlichting, schoonmaken etc., welke zorgen voor het vereenvoudigen van de bedrijfsvoering. Achter de stal en luchtwassers is een laadplateau gerealiseerd, zodat de dieren goed en eenvoudig kunnen worden geladen. Daarnaast is ook de bestaande “akkerbouwschuur” gerenoveerd. In deze schuur bevindt zich de centrale voerkeuken. Vanuit deze centrale keuken wordt het voer aangemaakt en met behulp van een droogvoerinstallatie verstrekt aan de dieren.
Al met al een praktisch en efficiënt bouwplan, dat in goed overleg en zonder één bezwaar tot stand is gekomen. Door deze aanpak en de nu bereikte omvang, kan Harald de toekomst in Drenthe met vertrouwen tegemoet zien.

Samenwerking
Harald: “Ik ben goed tevreden over de samenwerking met VanWestreenen. Zij hebben de benodigde vergunningen verzorgd en de bijbehorende MER geschreven. In goed overleg met alle partijen en mede door hun kennis en kunde is het vervolgens relatief snel en tot een goed resultaat gekomen”.

Foto's

Logo VanWestreenen