Nieuwbouw vleesvarkensstal Maatschap Hegeman, Steenkampweg Vragender

Het kerkdorp Vragender mag dan klein zijn in omvang, de agrarische ondernemers deinzen er niet voor terug groot te denken. Richard Hegeman is één van die ondernemers. Op zijn bedrijf met melkvee en vleesvarkens, staat sinds dit voorjaar een nieuwe stal die ruimte biedt aan ruim 1100 vleesvarkens.

Van oudsher is het bedrijf van de familie Hegeman altijd al gemengd geweest. ‘Ik kan me geen leven voorstellen zonder de afwisseling van het melken van koeien en het voeren van varkens. De omvang heb ik bovendien nodig om op het bedrijf medewerkers en stagiairs te kunnen hebben.’ Ook de nieuwe generatie komt er al weer aan: ‘Mijn oudste zoon start binnenkort een opleiding aan het AOC (agrarisch opleidingscentrum).’

Welzijnseisen
‘Een jaar of tien geleden hebben we een nieuwe ligboxenstal gebouwd, en sindsdien is bij de koeien alles op orde’, vertelt Richard Hegeman. Voor het vleesvarken-gedeelte van zijn bedrijf lag dat anders: ‘Daar moest ik aan de slag om aan de nieuwe welzijnseisen te voldoen.’ In het ontwerp van de stal is al rekening gehouden met een mogelijke verlenging in de toekomst.

Barry Wopereis was vanaf het begin van het project betrokken: ‘Het bedrijf ligt dicht bij het Natura2000-gebied Korenburgerveen. Daardoor was het verkrijgen van de Natuurbeschermingswetvergunning wat lastiger dan normaal. Verder was er een wijziging van het bouwblok en het bestemmingsplan nodig. Toen we uiteindelijk ook met de buren overeenstemming bereikten over de situering van de stal, was alles rond.’

ICV-systeem in mestkelder
De stal is voorzien van een ICV-systeem. Dit rioleringssysteem met schuine putwanden in de mestkelder reduceert de ammoniakemissie aanzienlijk. ‘Op een andere stal heb ik een luchtwasser, maar dat brengt hogere jaarkosten met zich mee. En mochten we deze stal ooit nog gaan verlengen, dan kan er altijd nog een luchtwasser bijgeplaatst worden’, vertelt Richard Hegeman. Voorlopig is dat nog niet aan de orde en is zijn bedrijf klaar voor de toekomst. ‘Over acht of tien jaar kijken we weer verder.’

Foto's

Logo VanWestreenen