Nieuwbouw vleesvarkenstal familie Huzen, Linderveldweg Linde

We wilden het liever kleinschalig houden

Nieuwbouw vleesvarkensstal familie Huzen, Linderveldweg Linde

Sinds begin 2015 staat achterop het erf van Gerrit en Reina Huzen een nieuwe stal voor 1.200 vleesvarkens. Ze maakten een bewuste keuze om het aantal dieren te beperken en een traditionele stal te bouwen. ‘Het idee om een stal met luchtwasser voor 3.000 dieren te bouwen zinde ons helemaal niet.’

De grote investering, verzekeringstechnische gevolgen en het hoge energieverbruik die een omvangrijke stal met een luchtwasser met zich mee zouden brengen, vond de familie Huzen niet bij hen passen. ‘We wilden het liever kleinschalig houden’, vertellen ze. Barry Wopereis en Roel ten Pas begeleidden het proces namens VanWestreenen. Door te werken met een schuine putwand in de mestkelder onder de nieuwe stal en door het aantal dieren te beperken tot 1.200, was een luchtwasser niet nodig.

Keurmerk Beter Leven

De stal is ontworpen op basis van de Maatlat Duurzame Veehouderij. Bij de bouw en inrichting van de stal kwam het keurmerk Beter Leven van de Dierenbescherming ter sprake. Toen bleek dat de nieuwe stal al bijna aan de eisen van het keurmerk voldeed, werden ook de benodigde extra aanpassingen gedaan. De stal scoorde onder meer al goed door de lange lichtstraat in de zijgevel. Deze was al gepland. ‘We vonden dat altijd al mooi.’ Ook werd al voldaan aan de verplichte vierkante meter per dier. ‘Het was dus eigenlijk meer toeval dat we aan beide regelingen mee konden doen. Maar er komt vanuit supermarkten wel steeds meer vraag naar vlees met het Beter Leven-keurmerk. Voor ons is het nu dus gunstig dat we die keuze destijds gemaakt hebben.’

Computergestuurd

Inmiddels is de nieuwe stal enige maanden in gebruik. ‘Bij alle nieuwe dingen geldt natuurlijk dat het eerst wennen is.’ Dat zaken als het openen van de luchtinlaatventielen nu computergestuurd gaan, was bijvoorbeeld nieuw. Ook bleek deze zomer tijdens de extreem warme dagen, dat de positie van de temperatuurmeter buiten niet goed was. ‘Dat soort dingen hoort erbij. Het is een mooie stal voor ons geworden en het loopt nu goed.’

‘Er komt steeds meer vraag naar het Beter Leven Keurmerk’

VanWestreenen heeft in dit project de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Aanvraag Wet natuurbescherming
  • Verzorgen Melding Activiteitenbesluit en Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets
  • Aanvraag Omgevingsvergunning Bouw
  • Coördineren van diverse onderzoeken/ rapportages

Foto's

Logo VanWestreenen