Nieuwbouw zeugen- en biggenstal familie Holleman, Veldhuizenseweg Babberich

Blauwe, zwarte, rode, witte. Auto’s met alle kleuren razen voorbij op de A12. Ze gaan naar Duitsland toe. Of ze komen er net vandaan. Op de varkenshouderij van de familie Holleman is het rustig. Dat was het afgelopen jaar wel anders. Ze bouwden toen nieuwe stallen voor het houden van 550 fokzeugen en 2.400 gespeende biggen. 800 fokzeugen met bijbehorende biggen houden ze nu op het bedrijf. Vooruit denken is belangrijk voor de familie Holleman. Ze dacht dan ook goed na over de bouw van de nieuwe stal.

In 1988 heeft de familie het verouderde bedrijf met koeien en varkens gekocht. In de jaren daarna is men begonnen met het renoveren van de kraamstal, de bouw van een biggenstal en de verbouw van de dragende zeugenstal. Gelet op de welzijns- en milieueisen is de afgelopen jaren een nieuwbouwplan ontworpen.

Vijfwekensysteem
De gehele nieuwbouw voor de zeugen en biggen is bewust ontworpen om een “vijfwekensysteem” te kunnen toepassen. Gerard Holleman werkt al sinds 2004 met dit systeem. Dit systeem wordt gekenmerkt door grote werkgroepen in dezelfde fase van de productiecyclus, zodat er efficiënt kan worden gewerkt. De wisseldag vormt bij deze opzet een knelpunt, omdat er dan grote groepen dieren moeten worden verplaatst. Om dit knelpunt te ondervangen, is bij de nieuwbouw bewust gekozen voor kraamopfokhokken. De gespeende biggen blijven hierbij liggen in het kraamhok totdat ze een leeftijd van ongeveer 9 weken hebben bereikt. Omdat de biggen niet worden verplaatst is de infectiedruk lager en hierdoor het welzijn hoger.

Techniek
Alle verse lucht voor de dieren wordt via grondkanalen aangevoerd en binnengehaald via de koele zijde van de stal. In het voorfront van het kraamopfokhok zit een schuif, zodat eenvoudig omgeschakeld kan worden naar afdoende luchtinlaat voor de gespeende biggen. De stal is voorzien van een gecombineerde biologische luchtwasser van Dorset, waarbij de ventilatoren achter de wasser zijn geplaatst. De wasser is bouwkundig in de stal opgenomen, zodat deze goed bereikbaar is en makkelijk kan worden onderhouden. De energievoorziening in de stal vindt plaats met behulp van een houtkachel. De nieuwe stal is, na een gelaagde open dag, in gebruik genomen en ter plaatse beschikt de familie Holleman nu over een duurzaam fokzeugenbedrijf dat voldoet aan alle wet- en regelgeving.

De klik
Gerard Holleman: “We hebben VanWestreenen leren kennen op een open dag en hebben goede dingen van hun gezien en gehoord. Het gaat om een goeie klik en die was er”.

Foto's

Logo VanWestreenen