Nieuwe melkveestal voor maatschap Stokman in Angerlo

Het is een bekend gezegde: het huisje bij het schuurtje houden. Het wil zoveel zeggen dat men dingen die bij elkaar horen niet moet scheiden. Voor de eigenaren van maatschap Stokman in het Gelderse Angerlo geldt deze uitdrukking wel in het bijzonder. Zij huurden tot voor kort een melkveestal op enige afstand van de boerderij. Met de bouw van een nieuwe stal op eigen terrein hebben ze hun melkvee nu dichtbij huis.

“De nieuwe stal is behoorlijk groot”, weet Ronald Stokman (33) die samen met zijn ouders en broer de maatschap vormt. “Er is ruimte voor 270 stuks melkvee. De oude stal op afstand houden we trouwens aan, dat is nu een jongveestal. Bijzonder aan de nieuwe stal is de mestscheiding. Droge bestanddelen halen we eruit, die gebruiken we als boxvulling in plaats van zaagsel. Dat systeem bevalt tot nu toe erg goed. ”

Voor de bouw van de stal begon, stroomde er heel wat water door de IJssel bij Angerlo. “De procedures namen 3 jaar in beslag. Als ondernemer wil je altijd sneller dan ambtenaren, maar je weet hoe het gaat”, aldus Ronald Stokman. “Nu het allemaal achter de rug is, hebben we er goed schik van. Je bent er na al die jaren ook echt aan toe. De koeien hebben het ook erg naar hun zin. De eerste dag moesten ze wennen, de eerste paar dagen bleef de melkafgifte wat achter. Dat zal wel een beetje de stress zijn. Ons bedrijf is nu in ieder geval klaar voor de toekomst.”

Procedures
Van Westreenen heeft het ‘regelwerk’ rond alle procedures voor haar rekening genomen. “En dat is allemaal naar wens gelopen”, vertelt Ronald Stokman. Wat er allemaal bij kwam kijken brengt Björn Domhof in kaart: “Allereerst moest het agrarisch bouwperceel worden vergroot. Daarvoor was een bestemmingsplanprocedure nodig. Deze procedure had heel wat “voeten in de aarde”. Lopende dit traject kon al wel vast de Omgevingsvergunning “milieu” (met bijbehorende aanmeldnotitie MER-beoordeling) en de vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming worden geregeld. Tot slot kon, nadat het bestemmingsplan was vastgesteld, de omgevingsvergunning “bouwen” worden afgewikkeld. Familie Stokman heeft na de recente uitbreiding een prachtig toekomstbestendig bedrijf waar ze met recht trots op mogen zijn.”

 

Foto's

Logo VanWestreenen