Nieuwe neventak gecombineerd bedrijf familie De Boer, Heerendijk te Giethoorn

Het gecombineerde bedrijf van Ernst Jan de Boer bestond tot een paar jaar geleden uit melkkoeien en vleeskalkoenen. Bij het houden van de kalkoenen had hij al een paar jaar geen goed gevoel meer. De overstap naar traaggroeiende kuikens nam een aantal jaar in beslag, maar de voordelen van zijn vernieuwde bedrijf zijn hem dat meer dan waard geweest.

‘In 2009 zijn we ons gaan oriënteren op de overstap naar traaggroeiende kuikens’, vertelt
Ernst Jan de Boer. ‘Het inventaris  bij de kalkoenen moest vernieuwd gaan worden en de schuur was aan renovatie toe. Maar tegelijkertijd wilden we in onze melkkoeientak melkrobots gaan gebruiken. Twee grote overgangen vond ik teveel, dus hebben de melkrobots voorrang gekregen.’ Het idee om over te stappen op kuikens bleef en in 2013 volgde een nieuwe mogelijkheid om in te stappen. In eerste instantie werd de bestaande schuur omgebouwd en daarna volgde nieuwbouw van een tweede schuur voor in totaal 47.500 kuikens.

Beheersverordening
Toen we het traject in werking zetten wedden we op twee paarden. De ontwikkeling van de markt voor traaggroeiende kuikens was nog wat onzeker en we wilden de mogelijkheid hebben om ook gangbare vleeskuikens in de stal te houden. De gewenste dieraantallen overstegen de drempelwaarden van het Besluit MER en dus was een aanmeldingsnotitie MER noodzakelijk. ‘Een milieueffectrapport bleek gelukkig niet nodig’ vertelt adviseur Sjaak van Schaik. Gedurende de vergunningsaanvraag bleek vervolgens dat de gemeente Steenwijkerland een beheersverordening had vastgesteld. ‘Daarmee werd alle groei van intensieve veehouderij in de ijskast gezet. Daar schrokken we natuurlijk wel van. Gelukkig hebben we in constructief overleg met het gemeentebestuur alsnog de vergunning gekregen. Dit omdat de gemeente, mede naar aanleiding van dit project, een afwegingskader heeft opgesteld waarmee ze ontheffing  kunnen verlenen van de beheersverordening, waarbij een van de voorwaarden is dat de dieren welzijnsvriendelijker gehouden worden.

Gezondheid
‘Het werken met kippen is een stuk rustiger dan met de kalkoenen’, vertelt Ernst Jan de Boer. ‘Ze redden zich meteen, terwijl de eerste dagen met een nieuw koppel kalkoenen altijd heel intensief waren. Bij de kalkoenen was gezondheid bovendien altijd een issue. Nu hebben de dieren nagenoeg geen medicijnen nodig en meer bewegingsruimte, daglicht en strobalen voor de afleiding.’ Ook de gerenoveerde en nieuwe stal maken een groot verschil. ‘Zeker tijdens de warme dagen afgelopen zomer zorgde de mechanische ventilatie, de schaduwrijke uitloop en de dierbezetting per vierkante meter voor een gezond klimaat.

Foto's

Logo VanWestreenen