Nieuwe stal, Mts. De Pater, Lam en Baak, Haesterbroekweg, Zwolle

In het Overijsselse Vechtdal ligt melkveehouderij De Pater, Lam en Baak. Het buurtschap Haerst, tegenwoordig behorend bij de gemeente Zwolle, telt zo’n 250 inwoners; voornamelijk agrariërs.

Joris Baak is de jongste partner in de maatschap De Pater, Lam en Baak. Hij is een boerenzoon met een warm hart voor het boerenleven. Het bedrijf van zijn ouders overnemen zat er niet in, omdat er meerdere broers belangstelling voor hadden. “Het is best bijzonder dat ik hier terecht ben gekomen”,  vertelt Joris, die jarenlang heeft gewerkt bij een veevoederbedrijf. “Ik kende Dirk-Jan de Pater zijdelings; we hadden geen intensief contact. Toen hij met zijn bedrijf vanuit Vlist naar deze regio verhuisde, bleek dat hij hetzelfde type melkstal had staan als mijn broer op zijn bedrijf. Dat wetende vroeg hij mij af en toe bij te springen en zo leerden we elkaar beter kennen.”

Proefdraaien
Bij de kinderen van het gezin De Pater-Lam bleek op een gegeven moment geen interesse te bestaan in het boerenbedrijf. “Ik kreeg de vraag of ik een paar jaar wilde proefdraaien om te kijken of ik tot de maatschap kon toetreden. Daar heb ik direct ja op gezegd. Nu zijn we al tien jaar samen bezig. Ik waardeer het enorm dat ik deze kans heb gekregen.”

“Wij zijn hier gevestigd sinds 2003”, vertelt Joris Baak. Bedrijfsactiviteiten van de maatschap zijn het fokken en houden van melkvee. De melkveehouderij telt momenteel 130 melkkoeien en 95 stuks jongvee. “Op een gegeven moment wilden wij uitbreiden. We werden getipt door de gemeente Zwolle om hierbij VanWestreenen Adviseurs in te schakelen. Zij zijn goed op de hoogte van de geldende wet- en regelgeving en weten waar nodig ook de weg naar de provincie. Daarbij wilden we doorpakken en niet wachten op de invoering van de PAS, zoals sommigen ons destijds aanraadden.”

Uitgebreide procedure
Theo van den Brink van VanWestreenen vertelt: “De gewenste uitbreiding was nog net te realiseren voordat de PAS in werking zou treden en ook viel het verhaal nog onder de toen nog geldende Natuurbeschermingswet 1998. Het betekende dat we aan de slag moesten met externe saldering door het opkopen van ammoniakrechten van derden. Daarnaast was er een afwijkingsbevoegdheid nodig voor het vergroten van het agrarisch bouwvlak. Al met al hebben we een uitgebreide procedure gedraaid.”

Het vergunningentraject heeft heel wat voeten in de aarde gehad. “Het was een taaie procedure, vooral omdat het lastig was de nb-wetvergunning rond te krijgen. De vergunning is uiteindelijk afgegeven op de laatste dag onder het oude regime!” Intussen staat de nieuwe stal – met emissiearme vloer – er al eventjes en draait alles naar wens. “De stal is vorig najaar gerealiseerd door bouwbedrijf Zweers uit Ane en ook dat verliep naar volle tevredenheid. Maar ik ben wel blij dat de rust is weergekeerd na alle bouwactiviteiten om ons heen.”

Foto's

Logo VanWestreenen