Nieuwe stal, Mts. Lueb, Grindstraat Wehl

Wim Lueb, zit samen met zijn broer Sjaak in maatschap in het Gelderse Wehl. Het veebedrijf telt 111 melkkoeien, 80 stuks jongvee en 82 hectare land. De familie Lueb boert al sinds 1978 op deze locatie. “Wij hebben het bedrijf destijds overgenomen van onze ouders.”

“De oude stal zat eigenlijk al jaren vol, vooral in de winter met al het vee op stal. Omdat we grond genoeg hadden, hebben we besloten een nieuwe stal neer te zetten. VanWestreenen heeft ons daar goed bij geholpen.” Theo van den Brink van VanWestreenen Adviseurs: “Het is een lang traject geweest, dat al in 2008 is gestart. Toen konden we nog werken onder het oude bestemmingsplan van Wehl uit 2002. We zijn zo’n zeven jaar bezig geweest om het bouwvlak te kunnen vergroten. Intussen ging het nieuwe bestemmingsplan van de gemeente Doetinchem onderuit en trad niet in werking, daar was het wachten op. Toen dit opnieuw werd vastgesteld ging het snel”, vertelt Lueb.

Duurzaam
Maatschap Lueb nam de ligboxenstal begin juli in gebruik. Het betreft een 3 + 2 rundveestal voor 160 koeien met een BouMatic 2x20GT2 – Dualflo swingover melkstal, cross-over, diepstrooiselboxen, een emissiearme ECO- vloer en een mestscheider. De nieuwe stal, die plaats biedt aan 160 melkkoeien, voldoet aan de Maatlat Duurzame Veehouderij. “Het kost een paar centen, maar dan heb je ook wat!”

Foto's

Logo VanWestreenen