Nieuwe terp in IJssel-uiterwaarde voor familie Wijers uit Voorst

Al van jongs af aan is Evert Jan Wijers niet anders gewend dan dat hun familiebedrijf op de Voorsterklei beïnvloed wordt door de naastgelegen IJssel. Na ruim twee eeuwen moet hun boerderij ‘De Schnaauwert’ volgend jaar ruimte maken voor de rivier.

‘Tot aan 1970 moest mijn vader altijd rekening houden met overstromingen’, vertelt Evert Jan Wijers. ‘In dat jaar werd de rivierdijk op deltahoogte gebracht en waren we veilig voor het water.’ De monumentale boerderij brandde in 1972 af maar werd herbouwd. Inmiddels is zoon Johan de zevende generatie die is toegetreden tot de maatschap.

Belangenvereniging
Tien jaar geleden kreeg de familie Wijers de eerste signalen dat er overheidsplannen waren om de rivier meer ruimte te geven in het gebied. ‘Nadat we de eerste voorlichtingsbijeenkomst bezocht hadden, hebben we als buurt een belangenvereniging opgericht. We waren behoorlijk geschrokken van de ingrijpende plannen. Woningen en boerderijen moesten wijken voor de rivier.’

Nieuwe terp
‘Wij hebben in andere gebieden gekeken naar te koop staande bedrijven, maar eigenlijk wilden we niet weg. Vanaf 2009 hebben we ons helemaal gericht op een oplossing binnen het gebied zelf.’  Hoewel dit vanuit de overheid lang onbespreekbaar was, heeft een jarenlange lobby uiteindelijk resultaat gehad. ‘We zijn blijven doorvragen. LTO en Theo van den Brink van VanWestreenen hebben hard voor ons gewerkt.’  Na de toezegging van een nieuwe  terp door Rijkswaterstaat in 2010 en het ontstaan van de mogelijkheid voor grondcompensatie door uitgekochte buren, kreeg het nieuwbouwplan concreet vorm. In 2013 volgde het principeakkoord.

Hakken in het zand
‘Ik weet van andere gebieden waar dit soort trajecten speelt, dat ondernemers hun hakken in het zand gezet hebben. Dat is begrijpelijk, want ze worden zwaar getroffen. Maar de overheid richt procedures zo in dat ze hoe dan ook kunnen onteigenen. Het is daarom naar mijn mening veel beter om in gesprek te gaan en zo het beste eruit te halen. Met name het Waterschap heeft zich bereid getoond om inspraak serieus te nemen.’

Foto's

Logo VanWestreenen