Nieuwvestiging melkveehouderij familie Van Norel, Kleine Woldweg Oosterwolde (Gld.)

Ze woonden er prachtig, in de rijksmonumentale boerderij ‘Op de Bosch’ in Doornspijk (gemeente Elburg). Er was echter één grote ‘maar’: het melkveebedrijf lag in de bebouwde kom. Groei van het bedrijf was hierdoor niet mogelijk. Toen kwam de ruilverkaveling ‘Hattem-Oldebroek’. Dit plan bood de familie de uitgelezen mogelijkheid om het bedrijf te verplaatsen naar de Kleine Woldweg te Oosterwolde (gemeente Oldebroek). De familie Van Norel greep deze kans. Ze kochten de locatie met omliggende gronden aan. Nu staat er een modern melkrundveebedrijf.

Buren informeren
De locatie aan de Kleine Woldweg ligt in het zogenoemde ‘waardevolle landschap’ en op de grens met de EHS. Er moest daarom veel aandacht worden besteed aan de inpassing van het nieuwe bedrijf. De ervenconsulent heeft in een vroeg stadium een erfadvies opgesteld en aan de hand van dit advies heeft de gemeente voortvarend medewerking verleend aan de bestemmingsplanherziening. VanWestreenen stelde het bestemmingsplan op en heeft alle benodigde onderzoeken uitgevoerd en de inspraakprocedure begeleid in de vorm van een informele informatieavond voor de nieuwe buren.

Stal passend in omgeving
De nieuwe bedrijfsopzet bestaat uit een rundveestal, een werktuigenberging, kuilvoeropslag en een bedrijfswoning. De nieuwe rundveestal (41 x 60 meter) biedt ruimte voor 140 melkkoeien en 98 stuks jongvee. De stal is voorzien van een rapid exit melkstal, een automatisch mestschuifsysteem en een emissiearme sleuvenvloer van Zeus Beton. Voor de uitvoering van de gebouwen is gekozen voor natuurlijk ogende materialen, zoals baksteen en donkergekleurde gevelbekleding in de vorm van potdeksel-profielplaten. De erfopbouw is in lijn met de omgeving en de landschapsrichting, waarbij de bedrijfswoning vóór de bedrijfsbebouwing is geplaatst. Door de aanleg van lijnbeplanting zal de kavelrichting nog meer benadrukt worden, zodat het “transparante erfbeeld” met doorkijken richting de open polder z’n definitieve vorm krijgt.

Missen
Martin en Paula Norel hopen het bedrijf in de toekomst samen met hun kinderen verder te kunnen ontwikkelen. Boerderij ‘Op de Bosch’ wordt uiteraard gemist, maar met een nieuw en modern bedrijf en de weidse vergezichten in de polder ‘Oosterwolde’ ziet de familie de toekomst met veel vertrouwen tegemoet. Martin en Paula werden over VanWestreenen getipt door hun boekhouder Van Deutekom bv. Martin en Paula: “VanWestreenen heeft een goede naamsbekendheid in de buurt en was ook nog eens de goedkoopste. Ze hebben het gehele bestemmingsplan en vergunningentraject goed verzorgd”.

Foto's

Logo VanWestreenen