Niewbouw vleeskalverenstal maatschap Bezu, Hoofdstraat te Een

De bedrijfsontwikkeling van maatschap Bezu had nogal wat voeten in de aarde. Toen de toestemming van de gemeente binnen was om alle bedrijfsactiviteiten van de maatschap naar één locatie in het buitengebied te verplaatsen, leek de zaak rond. Helaas floot de provincie de gemeente terug, en kon de planvorming opnieuw beginnen. ‘Dat was een behoorlijke tegenvaller!’

‘In het eerste jaar heb ik veel zelf gedaan’, vertelt Geert Markus Bezu. Toen de situatie gecompliceerder bleek te liggen dan gedacht, besloot hij VanWestreenen in te schakelen. ‘Vanuit de sector werd me door meerdere mensen gezegd: als iemand het voor elkaar kan krijgen, dan is het VanWestreenen. De ruimte is er gewoon bij ons bedrijf in het buitengebied, dus ik zag er steeds nog wel licht in dat de uitbreiding daar goedgekeurd zou worden. Dat het hele traject zo uitgerekt is, komt door de bureaucratie. We hebben onze plannen doorlopend moeten wijzigen. Maar gelukkig is nu na vier jaar het eindresultaat wel helemaal naar tevredenheid.’

Afwijking gerechtvaardigd?
Van tevoren was bekend dat de aanvraag niet zonder slag of stoot goedgekeurd zou worden, omdat de geplande uitbreiding met drie stallen tot de algemeen geldende grens van 2,5 hectare zou komen. Vanuit VanWestreenen waren Barry Wopereis en Gerbert Navis intensief betrokken bij het totale traject. ‘We vinden nog steeds dat we goede redenen hebben om in dit geval af te kunnen wijken van de normale maten. Door de verplaatsing naar het buitengebied, kwam er namelijk een kwaliteitsverbetering van de leefomgeving tot stand op de vrijkomende locatie binnen de bebouwde kom. In ruil daarvoor is een uitbreiding tot 2,5 hectare in het buitengebied gerechtvaardigd.’ Deze mening deelde de provincie niet. Het alternatief is inmiddels gerealiseerd. Het betreft een geringere uitbreiding met één nieuwe stal die ruimte biedt aan 1190 vleeskalveren. Deze is voorzien van een luchtwasser om een te hoge uitstoot van stikstof op het omliggende Natura2000-gebied te voorkomen. De nevenactiviteiten van de maatschap vinden nog steeds plaats binnen de bebouwde kom.

Foto's

Logo VanWestreenen