Realisatie Poultry Innovation Lab, Barneveld

Op maat gemaakte trainingsprogramma’s en internationale gasten

Realisatie Poultry Innovation Lab, Barnseweg te Barneveld

Nog steeds te weinig studenten aan agrarische opleidingen kiezen voor de pluimveesector. En dat terwijl innovaties binnen de sector elkaar snel opvolgen, waar vanuit het buitenland volop interesse voor is. Om de internationale toppositie van Nederland voor de toekomst veilig te stellen en kennis te delen, is het Poultry Innovation  Lab ontwikkeld.

Het Poultry Innovation Lab is een onderdeel van het Poultry Expertise Centre. Binnen dit initiatief werken pluimveehouders, overheden, kennisinstellingen en de toeleverende sector samen. Namens kennisinstelling Aeres was Bertus Bronkhorst nauw betrokken bij de planvorming en de bouw van het Innovation Lab, dat op 14 oktober 2016 officieel haar deuren opende. Er zijn twee units ontwikkeld: één voor vleeskuikens en één voor legkippen. Van beide dieren worden er ongeveer duizend gehouden.

Studenten van Groenhorst en PTC+ voeren de dierverzorging uit. ‘Onder leiding van trainers leren ze het vak. Het is de bedoeling dat hier net als op ieder ander pluimveebedrijf een commercieel product wordt afgeleverd.’ Maar het Poultry Innovation Lab is meer dan alleen een lokaal opleidingscentrum. ‘We hebben hier de mogelijkheid om in samenwerking met het bedrijfsleven toegepaste proeven te doen. Verder verzorgen we op maat gemaakte trainingsprogramma’s en ontvangen we internationale gasten die enkele maanden in Nederland zijn om hun kennis te vergroten op gebieden als dierenwelzijn, voeding, vaccinatie-technieken of bijvoorbeeld stal-ventilatie.’

Milieurechten

De vestiging van het Innovation Lab op het terrein van Groenhorst Barneveld was niet vanzelfsprekend. Adviseur Sjaak van Schaik legt uit: ‘Door de ligging tegen kwetsbaar gebied ‘Het Schaffelaarse bos’ had het verkrijgen van de milieutoestemming heel wat voeten in de aarde. Door gebruik te maken van de resterende onderliggende milieurechten van een eerder praktijkbedrijf en toepassing van een luchtwassysteem, werd de realisatie mogelijk gemaakt.’

‘Net als op ieder ander pluimveebedrijf wordt hier een commercieel product afgeleverd’

VanWestreenen heeft in dit project de volgende werkzaamehden uitgevoerd:

  • Melding Activiteitenbesluit milieubeheer
  • Aanvraag Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets
  • Aanvraag Wet natuurbescherming

 

Foto's

Logo VanWestreenen