Uitbreiding Broederij Lagerwey in Lunteren

Ruimte voor dierenwelzijn

Uitbreiding Broederij Lagerwey in Lunteren

Meer capaciteit in de broederij én ruimte voor innovaties in het industriële broedproces. Met die twee wensen in gedachten startte Broederij Lagerwey een uitbreidingsproces op de bestaande locatie in het buitengebied van Lunteren. Hierbij zijn innovaties, het plaatsen van “Hatchcare” broedmachines. In deze machines hebben de kuikens, direct nadat ze geboren zijn, beschikking over water, voer en licht. Dit bevordert het dierwelzijn en de vitaliteit van kuikens.

Broederij Lagerwey is net zoals veel bedrijven piepklein begonnen. De oprichter trok er in de jaren ’50 van de vorige eeuw met de bakfiets op uit. Zijn handelswaar: kippen, voeders en aanverwante artikelen voor pluimveehouders. Van lieverlee is het bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is: een industriële broederij die volledig is gericht op het broedproces van eendagskuikens.
In het bedrijf produceert men wekelijks 2 miljoen kuikens voor de vleessector. Broederij Lagerwey is binnen Europa niet enorm groot, maar in Nederland wel één van de grootste spelers.

Ruimte voor Ruimte

Broedmeester Kampert en hoofd technische dienst Bert van Lambalgen zijn blij met de manier waarop VanWestreenen het uitbreidingsproject heeft begeleid. “Zij weten van de hoed en de rand als het om regels gaat. Ook van de gemeente Ede hebben we alle medewerking gehad, bijvoorbeeld bij de zogenaamde Ruimte voor Ruimte regeling.”

Kuikencouveuse

VanWestreenen was sterk betrokken bij de uitbreiding van Broederij Lagerwey. “Bestemmingsplanwijziging, omgevingsvergunning, bestek en aanbesteding”, somt Theo van den Brink de dienstverlening op. De adviseur van VanWestreenen raakte gedurende het traject onder de indruk van de vernieuwende kant van Broederij Lagerwey. “De ‘kuikencouveuse’ waar de dieren water en voer krijgen na het uitkomen is een bijzondere innovatie. Mooi dat daar in het nieuwe pand ruimte voor is gecreëerd.”

‘Kuikens die uit het ei komen, hebben nu water en voer beschikbaar’

VanWestreenen heeft in dit project de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Het verzorgen van de melding Activiteitenbesluit Milieu
  • Het verzorgen van de aanvraag Omgevingsvergunning Milieu
  • Begeleiding en coördinatie bij het wijzigen van het bestemmingsplan
  • Het verzorgen van de aanvraag Omgevingsvergunning Bouw

Foto's

Logo VanWestreenen