Uitbreiding familiebedrijf Van Wolfswinkel Maarsbergen

“Waarom we ons bedrijf wilden uitbreiden?”, herhaalt Maarsberger Ton van Wolfswinkel de gestelde vraag. “Natuurlijk vanuit een stukje ondernemerszin, maar óók omdat we voor iedereen een plekje willen vinden.” Met ‘iedereen’ bedoelt hij niet alleen zijn eigen gezin, maar ook enkele medewerkers met een beperking. “We zijn een gezinsbedrijf en dan heb ik het niet alleen over mijn eigen gezin. Van dit bedrijf leven meerdere gezinnen, dat vind ik belangrijk. Het is mooi om te zien dat iedereen hier kan functioneren en groeien. Daarom wilden we ons bedrijf uitbreiden.”

Rond de eeuwwisseling begon het te kriebelen bij Ton van Wolfswinkel: hij was in loondienst maar wilde graag zelfstandig boeren. Eerst huurde hij hier en daar kippenschuren, later bouwde hij stap voor stap stallen op eigen terrein. Kippenschuren in 2003 en 2005, een geitenschuur in 2007. Die laatste is in 2018 uitgebreid. “De stal was 65 meter lang, daar is 45 meter bijgekomen.”

Zonlicht
Naast dat de extra geiten meer werk opleveren, is er ook meer vierkante meter per geit gekomen. “We zijn een biologisch bedrijf en hebben oog voor dierenwelzijn. Dat zie je ook terug in de nieuwe stal. De helft van het dak is lichtdoorlatend. Dat levert energiebesparing op omdat de ledlampen uit kunnen, maar het is ook plezieriger voor zowel de mensen als de dieren. Er gaat niets boven natuurlijk licht, een led levert misschien 200 lux op, zonlicht duizenden lux.” Overigens is er ook een mestloods voor het composteren van mest gebouwd en biedt de geitenstal ruimte voor stro- en hooi-opslag en het malen van graan.

Advocaat
VanWestreenen heeft de diverse vergunningsaanvragen voor zijn rekening genomen en Ton van Wolfswinkel kijkt tevreden terug op de samenwerking. “Ik heb het vroeger wel eens zelf geprobeerd, maar dat werkt toch minder goed. Als men ziet dat VanWestreenen het regelt, heb je al meer kans. Ze kennen de wegen, weten waarover ze praten en zijn een goede partner. Op het laatst hadden we nog een advocaat nodig om het laatste duwtje te geven. Die hebben ze ook en dat is een goede hoor.”

Geitenstop
VanWestreenen-adviseur Albert van Deelen herinnert zich de procedure nog goed en dan met name die rondom de milieuvergunningsaanvraag. “Het was precies de periode van de geitenstop, de provincies Gelderland en Noord-Brabant hadden de boel al op slot gedaan. De vraag was: wat gaat de gemeente Utrechtse Heuvelrug doen. Gelukkig werd de vergunning verleend, nadat de gemeente een positief advies kreeg van de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) en de GGD. Kort daarna was er ook in Utrecht een geitenstop.”

Foto's

Logo VanWestreenen