Uitbreiding Harmes Pluimvee B.V. in Klazienaveen

Als Ramon Harmes samen met zijn vrouw in 2010 het familiebedrijf overneemt, heeft het echtpaar direct plannen: specialisatie en schaalvergroting. Om hun ambitie gestalte te geven, is een uitbreiding nodig van het pluimveebedrijf dat dan 125.000 vleeskuikens telt met een akkerbouw tak van ca. 120 ha. “We wilden naar 270.000 kuikens en hebben toen met VanWestreenen een traject ingezet. Vroeg inzetten en groot inzetten, dat was ons vertrekpunt.” Nu, ruim zeven jaar later, is de uitbreiding gerealiseerd en meer dan dat. Harmes Pluimvee onderneemt duurzaam en kan uitgezonderd van storingen, begin 2019 na de plaatsing van nog eens 500 kw aan zonnepanelen, zonder aansluitingen op het landelijke gas-, elektriciteits- en waternetwerk. (Op vrijdag 23 november 2018 is er een open dag)

“Zo’n uitbreiding is een lastig traject”, wist Ramon Harmes, “dat is het altijd. Gemeenten zijn terughoudend met dit soort uitbreidingen. Veel collega’s in de sector haken halverwege af, maar je moet doorzetten, ook als betrokken instanties geen verantwoordelijkheid durven te nemen. Wij hebben altijd gezegd: wat er ook gebeurt, wij haken niet af.” Uiteindelijk gaven directe onderhandelingen met de wethouder de doorslag en kwam het langslepende traject opeens in een stroomversnelling. Met als resultaat de sloop van twee oudere stallen en de bouw van vier nieuwe stallen en een nieuwe loods met daarin kantoor, kantine, hygiënesluis en technische ruimte voor de (nood)stroomvoorziening en de drinkwaterinstallatie.

Mestkachel

Bijzonder is dat het bedrijf van Harmes – als eerste in Europa – een volledig gecertificeerde eigen mest droog en verbrandingslijn heeft. Sinds 2014 mogen pluimveehouders van de EU mest op hun eigen bedrijf verbranden en zo energie opwekken. “We gebruiken een derde van de mest, zo’n 800 ton, hiervoor. De overige 1700 ton drogen we in, deze wordt verwerkt tot meststof voor particulieren. Dit product gaat de hele wereld over.” Mestverwerking en verbranding in de mestkachel is uitgesproken duurzaam. Zelfs de asresten, zo’n 4% van de hoeveelheid mest, zijn dankzij de hoge concentratie fosfaat en kali geschikt voor verwerking bij een kunstmestbedrijf. Overigens heeft Harmes naast pluimvee ook een akkerbouwbedrijf (dat korrelmais en tarwe verbouwt). De opbrengst daarvan wordt verwerkt tot voeders voor de vleeskuikens.

Goed werk

Over de samenwerking met Van Westreenen is Ramon Harmes zeer te spreken. “Ze doen hun werk zeer goed”, luidt zijn eindconclusie, “hoewel het natuurlijk allemaal wat sneller mag gaan. Maar misschien wilde ik ook wel te snel.” Adviseur Barry Wopereis van Van Westreenen: “Een nieuw traject voor nog eens twee extra kuikenstallen is alweer in gang gezet. Maar als we nog even terugblikken op het gerealiseerde plan: Het was een mooi totaalproject met alle facetten van ons werk. Intensief overleg met Ramon en de gemeente Emmen, het wijzigen van het bestemmingsplan, opstellen van een MER, aanvragen bouw & milieu en al het tekenwerk, maken van een bestek voor de bouw van de pluimveestallen, de Natuurbeschermingswet en natuurlijke alle benodigde zaken voor het drogen en verbranden van de kippenmest. En dit alles met een prachtig eindresultaat. Een mooie opstap naar het volgende plan!”

Foto's

Logo VanWestreenen