Uitbreiding melkveebedrijf Poodt, Etten

Grote stap, maar we zijn nu klaar voor de toekomst

Uitbreiding melkveebedrijf vader en zoon Poodt, Warmseweg te Etten

Van jongs af aan werkte boerenzoon Edward Poodt mee op het ouderlijk melkveebedrijf. Als hij uit school kwam, ging hij direct thuis aan de slag. Geen wonder dat Edward dan ook in maatschap stapte met zijn vader. ‘Dat was altijd de bedoeling, ik wilde graag boer worden.’ Inmiddels runnen vader en zoon het bedrijf tien jaar samen.

De maatschap telt 115 stuks zwartbonte Holsteins en 90 stuks jongvee. Vader Eduard en zoon Edward liepen echter tegen begrenzingen aan. ‘De melkveestal werd te vol, de mestopslag te klein en ook de jongveestal kreeg  te kampen met ruimtegebrek. We keken of we de bestaande stal konden verlengen en uitbreiden, maar dat bood geen complete oplossing voor alle problemen. Daarom kozen we voor een volledig nieuwe stal die haaks op de bestaande kwam te staan.’

Apparatuur in kelder

‘Best een grote stap’, noemt Edward Poodt de beslissing om de nieuwbouw zo rigoureus aan te pakken. Maar nu het project is afgerond mag het resultaat er zijn. De ligboxenstal met ruimte voor 150 stuks melkvee heeft een 2 x 12 melkstal met snelwisselsysteem. ‘Het melken kost daarom niet meer dan anderhalf uur.’ Vader en zoon Poodt kozen bewust niet voor robotisering van het melkproces. ‘We willen onze koeien twee keer per dag zien.’ Het mooie van de stal is dat alle technische apparatuur in een kelder is geplaatst, droog en stofvrij. ‘Ik ben ervan overtuigd dat dit de levensduur van apparatuur verlengt.’

Vanaf het begin zijn de adviseurs van VanWestreenen betrokken bij het complete bouwproject. ‘We zochten een bedrijf dat alles kan verzorgen en dat is VanWestreenen’, blikt Edward Poodt terug. ‘Van bouw-, milieu- en Natuurbeschermingswetvergunning tot bouwbegeleiding, ze hebben alles van a tot z geregeld. Wat fijn is: we hadden maar één contactpersoon zodat je niet telkens met iemand anders moest overleggen.’ Bouwkundig tekenaar Roel ten Pas: ‘We hebben ook de bestemmingsplanwijziging verzorgd. Het bouwvlak was net te klein, dus dat moest worden uitgebreid. Dit ging zonder problemen, zowel buren als gemeente wierpen geen hindernissen op.’ Edward Poodt : ‘Door met VanWestreenen samen te werken heb je meer rust. Ze ontzorgen zodat jij je werk kunt doen.’

‘We willen onze koeien twee keer per dag zien’

VanWestreenen heeft in dit project de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Melding Activiteitenbesluit Milieubeheer
  • Aanvraag Wet Natuurbescherming
  • Begeleiding en coördinatie bij bestemmingsplan/ bouwvlak wijzigen
  • Aanvraag Omgevingsvergunning Bouw
  • Verzorgen bestek en aanbesteding
  • Verzorgen bouwbegeleiding

Foto's

Logo VanWestreenen