Uitbreiding vleeskalverenbedrijf Maatschap van Deelen-Blankespoor, Kapweg Kootwijkerbroek

Toen Gerard van Deelen in 2012 bij VanWestreenen aanklopte omdat hij de natuurbeschermingswetvergunning voor zijn bedrijf in orde wilde maken, bleek er ontwikkelruimte beschikbaar te zijn. Hoewel de sector zich in zwaar weer bevond, besloot hij er toch voor te gaan. Doordat hij toen tijdig actie ondernam heeft hij zijn bedrijf recent kunnen uitbreiden van 700 naar ruim 1100 vleeskalveren.

‘Naast mijn bedrijf had ik er altijd nog een baan bij voor 20 tot 30 uur per week’, vertelt Gerard van Deelen. Nu hij begin dit jaar een extra stal in gebruik genomen heeft, is voorlopig zijn hele week gevuld met het runnen van zijn eigen bedrijf. De nieuwe stal is ingericht op een zo hoog mogelijke automatiseringsgraad. Zo rijdt er een voerrobot. ‘Deze is inmiddels in de oudere stal ook geïnstalleerd. Dat scheelt me een flink aantal uur werk per week.’

Toekomstgericht
Vanuit van Westreenen Adviseurs waren voor de procedure Henk Roelofsen en Sjaak van Schaik betrokken, zij hebben de desbetreffende vergunningen aangevraagd, met de daarbij behorende tekeningen. Het bedrijf ligt in een redelijk intensieve omgeving, de gemeente was daarom zeer kritisch bij het beoordelen van de aanvraag. Ze vroegen om die reden een vormvrije MER-beoordeling, dit is een extra rapport om aan te tonen dat we voldoende ons best doen om de druk op de omgeving zo laag mogelijk te houden. ‘Omdat de stal niet binnen het bouwvlak paste moest er ook een ontheffing van het bestemmingsplan gevraagd worden. Door de goede onderbouwing heb ik die ook gekregen.’ Uiteindelijk werden de vergunningen door de gemeente en provincie zonder problemen verleend. Toen de subsidieaanvraag voor de regeling Integraal Duurzame Stallen werd toegewezen, kon de stal volledig volgens de wensen van Gerard van Deelen gebouwd worden. ‘Ik heb altijd gezegd: als ik ga bouwen dan doe ik dat echt op de toekomst gericht. Dus liggen er bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak. In combinatie met onze houtkachel heb ik daardoor nagenoeg geen energiekosten.

Ook wordt de mest gescheiden in dikke en dunne fractie, is er veel licht in de stal d.m.v. ramen (ongeveer 8% van het vloeroppervlak) en maak ik gebruik van led-verlichting’. Verder zijn de roldeuren nog gekoppeld aan de stand van de ventilatoren en de weercondities buiten. Door deze zaken komt deze stal ook in aanmerking voor de maatlat duurzame veehouderij.

Rubber matten
Ook op het gebied van dierenwelzijn is de nieuwe stal toekomstbestendig. ‘Ik heb veel in stalinrichting voor kalveren gewerkt. Daar zie ik steeds meer aandacht komen voor rubber matten op de roosters, dat wilde ik ook in mijn stal. Het is best een behoorlijke kostenpost, maar wie weet is het binnen een paar jaar wel verplicht. En als ik de kalveren zie lopen, zie ik ook echt dat het goed voor ze is. Zo heb ik geen enkel kalf met een dikke poot of knie, en zijn ze perfect schoon.’

Foto's

Logo VanWestreenen