Uitbreiding vleesvarkensbedrijf Peter Smeenk, Koersweg Haarle

Wat ooit begon als een oude stal die Peter Smeenk overnam van zijn vader, is in twaalf jaar tijd uitgegroeid tot een modern vleesvarkensbedrijf. ‘Ik begon met 100 varkentjes. Toen hebben we er een schuur bijgebouwd en werden het er 800. Vijf jaar geleden is dat aantal ruim verdubbeld. En met de nieuwe stal van dit jaar erbij zitten we nu op zo’n 3800 dieren.’

Doordat op het perceel van de familie ook broer Marcel Smeenk een veehouderij heeft, had het verkrijgen van de benodigde vergunningen heel wat voeten in de aarde. Adviseur Barry Wopereis werd benaderd via mengvoederbedrijf Coöperatie Zuid-Oost Salland om dit complexe project gezamenlijk op te pakken voor de familie Smeenk. Met name de natuurbeschermingswetvergunning werd niet zomaar afgegeven, onder andere vanwege het dichtbijgelegen Natura2000-gebied Sallandse Heuvelrug. ‘Van oudsher was het een gemengd melkvee- en varkensbedrijf.

Inmiddels hebben de broers hun bedrijven van elkaar gescheiden, maar ze delen nog steeds het bouwperceel’, vertelt Barry Wopereis. De gewenste bedrijfsuitbreiding van Peter Smeenk leek dus op papier een uitbreiding van een bedrijf dat al enorm groot was. Dat zorgde voor flinke vertraging in het besluitvormingsproces van de betrokken instanties.

Verdubbeling
Door onder meer een chemische luchtwasser met 95% ammoniakreductie op de nieuwe stal te plaatsen én een luchtwasser toe te voegen aan de bestaande stal, werd uiteindelijk aan alle voorwaarden voor bedrijfsontwikkeling voldaan. Dat er zoveel zou komen kijken bij de uitbreiding, had Peter Smeenk niet verwacht. ‘Vorige uitbreidingen verliepen veel eenvoudiger. Maar de regelgeving is inmiddels veranderd en er zaten nu ook andere mensen op het gemeentehuis.’ Nu de nieuwbouw achter de rug is kan hij zich weer volledig richten op zijn agrarische werkzaamheden. En dat is maar goed ook, want een verdubbeling van het aantal dieren betekent ook een verhoging van de werkdruk. Daar heeft hij Peter Smeenk geen probleem mee: ‘De nieuwe stal erbij bevalt goed hoor!’

Foto's

Logo VanWestreenen