Verplaatsing melkveebedrijf familie Lubbers, Sinderen

NB-Vergunning verhuist mee naar nieuwe locatie

Verplaatsing melkveebedrijf familie Lubbers, Sinderen

Vaarzen die wild rondrennen, koeien die onrustig worden. Erik Lubbers heeft er regelmatig mee te maken tijdens optredens op het festivalterrein naast zijn melkveehouderij. Hij krijgt voor elkaar dat de muziekfeesten een ‘melkuurtje’ programmeren, zodat hij rustig kan melken. Maar uiteindelijk blijkt een bedrijfsverplaatsing voor alle partijen de beste oplossing.

Al vele jaren boert de familie Lubbers net buiten Silvolde in de nabijheid van het omvangrijke DRU industriepark, met daarop een meer dan 250 jaar oude ijzergieterij. Boer en industrieel zitten elkaar eeuwenlang niet in de weg. Tot de ijzergieterij sluit en het terrein een culturele en recreatieve bestemming krijgt. Tijdens festivals als Huntenpop, Coverland en DLK Party is Erik Lubbers’ melkstal een daverende klankkast. ’De spanten stonden te trillen van het geluid. En ja, daar werden de koeien erg onrustig van, met alle gevolgen van dien’.

Hoogspanning

Aanpassingen zoals het ‘melkuurtje’ bieden enig soelaas, maar een echte oplossing is het niet. Als er vervolgens ook een hoogspanningsnetwerk over de boerderij wordt gepland, gaan alle betrokken partijen om tafel. Het bedrijf van de familie Lubbers wordt uitgekocht en vindt in het naburige Sinderen een nieuwe plek. ‘Een boerderij van 40 hectare waar de eigenaar woonde en er voor zijn hobby 40 stuks vleeskoeien hield. Ideaal, er was geen melkstal dus die konden we zelf bouwen.’ Dat werd een melkveestal met een melkstal voor 2 x 12 koeien. De stal is zeer modern en uitgerust met nieuwe technologie zoals mestrobots en tochtdetectie. ‘Maar geen melkrobot’, verzekert Erik Lubbers. ‘Ik wil de koeien zelf door de hand krijgen. Melken is mooi werk, dus dat doe ik het liefste zelf’. De stal telt nu 80 stuks melkvee, dit aantal wordt op termijn uitgebreid naar 120 stuks. Het aantal is al vergund.

Bij het proces van verplaatsing en nieuwbouw is VanWestreenen nauw betrokken geweest, onder meer bij de diverse vergunningsaanvragen. ‘Bijzonder was de afwijking van het bestemmingsplan’, vertelt adviseur Roel ten Pas. ‘Daarvoor was een projectbesluit nodig.’ Erik Lubbers vult aan: ‘We konden de oude NB-vergunning meenemen naar de nieuwe boerderij. Voor dit soort werk moet je de juiste mensen weten te vinden. Adviseurs die weten hoe het in elkaar steekt.’

‘De spanten stonden te trillen van het geluid’

VanWestreenen heeft in dit project de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Melding Activiteitenbesluit Milieu
  • Aanvraag Wet natuurbescherming incl. saldering
  • Begeleiding en coördinatie bij afwijken bestemmingsplan
  • Aanvraag Omgevingsvergunning Bouw
  • Aanvraag Omgevingsvergunning Sloop
  • Verzorgen van de bouwvergaderingen

Foto's

Logo VanWestreenen