Verplaatsing transport- en aannemingsbedrijf familie Verhoef, Kootwijkerbroek

We zijn gelijk met de buren om tafel gegaan

Verplaatsing transport- en aannemingsbedrijf familie Verhoef, Garderbroekerweg te Kootwijkerbroek

Het familiebedrijf dat de vader van Ap en Arie Verhoef oprichtte aan de Kerkweg in Kootwijkerbroek, groeide uit z’n jasje. Uitbreiding was door de ligging strak tegen de bebouwde kom geen optie. Langs de N310, tussen Harskamp en Stroe, is een nieuw bedrijfsperceel gerealiseerd.

‘De nieuwbouw was noodzakelijk om het bedrijf toekomstperspectief te geven’, vertelt adviseur Arjan Sikking. ‘Het zware verkeer verhield zich niet meer met de functies in de bebouwde kom.’ Een jarenlang proces van overleg, onderhandelen, onderzoeken en onderbouwen volgde. ‘Vrijwel al onze adviseurs hebben een aandeel in het project gehad. Dat was ook wel nodig omdat het zeer complex was.’

Op de oude locatie aan de Kerkweg wordt de woonwijk “Hoevedorp” ontwikkeld. Door het aankopen van sloopmeters en zelfs een deel van de openbare weg, werd uiteindelijk de benodigde compensatie gerealiseerd voor bedrijfsverplaatsing naar een terrein van ruim twee hectare aan de Garderbroekerweg. Hier mocht 2500m2 bebouwing gerealiseerd worden en is voldoende ruimte voor onder meer de opslag van zand, grind en containers. ‘Het kantoor, de werkplaats en de stallingsruimte vormen met elkaar best een grote bouwmassa’, vertelt adviseur Arjan Sikking. ’Doordat het gebouw een goothoogte van acht meter en een nokhoogte van elf meter heeft, was er vrij veel creativiteit nodig om goedkeuring van Welstand te krijgen. Maar het is gelukt, onder meer door toepassing van duurzame materialen. Met het antraciet stalen potdekselwerk past de nieuwbouw in het agrarisch landschap.’ Toepassing van Led-verlichting zorgt voor aanzienlijk lager energieverbruik. Door plaatsing van zonnepanelen opereert het bedrijf energieneutraal.

Zorgvuldigheid en openheid

Gedurende de periode van planvorming, heeft de familie veel contact gehad met zowel de oude als de nieuwe buren. ‘Als buren wil je niet in de krant lezen dat er een nieuw bedrijf naast je komt. We zijn daarom al gelijk met ze om tafel gegaan om te vertellen over onze plannen. Zo konden we onzekerheden wegnemen en ook hun wensen horen’, vertelt Arie Verhoef. Arjan Sikking vult aan: ‘Niemand heeft beroep aangetekend. Het feit dat we niet bij de Raad van State zijn terecht gekomen, is het bewijs dat deze zorgvuldigheid en openheid naar alle belanghebbenden een doel heeft gediend.’

Meer overzicht

De nieuwe situatie bevalt de broers Verhoef uitstekend: ‘We hebben veel meer overzicht. Vanuit het kantoor kunnen we nu overzien wie er het terrein op komt. Doordat we meer ruimte hebben, kunnen we containers achterover staand opslaan, waardoor er geen water meer in staat. De werkplaats is groter en hoger. Het werkt allemaal veel prettiger, een gigantische verbetering!’

‘Er was vrij veel creativiteit nodig om goedkeuring van Welstand te krijgen’

VanWestreenen heeft in dit project de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Melding Activiteitenbesluit milieubeheer
  • Begeleiding en coördinatie bestemmingsplan wijziging
  • Aanvraag Omgevingsvergunning Bouw

Foto's

Logo VanWestreenen