Verplaatsing van melkveebedrijf Verweij naar “Horn- en Kuijerpolder”

Woningbouw en agrarische ontwikkeling hand in hand

Verplaatsing van melkveebedrijf Verweij naar “Horn- en Kuijerpolder”

Het melkveebedrijf van Cock Verweij lag vlak tegen de bebouwde kom in een cultuurhistorisch gebied bij de kern van Nederhorst den Berg, de stal stond zelfs binnen tien meter van het eerste woonhuis. Hierdoor viel de bedrijfsontwikkeling stil en was bedrijfsverplaatsing de enige optie om verder te boeren. Het project van Cock omvat twee locaties: een nieuw te bouwen erf aan de Vecht en het bestaande boerenerf dat opnieuw wordt ontwikkeld.

Verplaatsen bedrijf en woningen op oude erf

Cock Verweij regelt zijn zaken graag zelf maar zag in dat zijn plannen te complex waren om zelf tot uitvoering te brengen. In 2007 startte Verweij samen met adviseur Theo van den Brink een langdurig traject richting de provincie Noord-Holland en de gemeente Wijdemeren. Met als einddoel: verplaatsing van het bedrijf en de bouw van woningen op het oude erf via de ruimte voor ruimte regeling. De structuurvisie gaf eerst de mogelijkheid om op het oude erf een aantal woningen te bouwen. Dit was echter niet genoeg want de opbrengst van de locatie aan het Juliana-Bernhardplein moest worden gebruikt voor het financieren van de uitplaatsing van het agrarisch bedrijf. VanWestreenen zocht met succes opnieuw contact met de met de provincie Noord-Holland om de bouw van twaalf woningen mogelijk te maken.

Het bestaande boerenerf

Zo werd het bestaande boerenerf getransformeerd tot een woongebied. De beeldkwaliteit was er op gericht om zoveel mogelijk te bewaren van het kleinschalige karakter van de historisch omgeving. Daarom is een cluster van schuur- en vrijstaande woningen ingepast. De zichtlijnen vanaf het kasteel richting het open landschap van de Horn- en Kuijerpolder waren belangrijk. Met name de lijn van het schootsveld moest worden vrijgehouden. Na een lang traject waar veel geduld en inzet voor nodig was, kwam uiteindelijk instemming van het college. Theo van den Brink: “Er was een lange adem nodig om woningbouw en agrarische ontwikkeling hand in hand te laten gaan”. Cock Verweij wilde na dit lange en kostbare traject zich volledig focussen op de nieuwbouw van het nieuwe erf en daarom werd het totale woningbouwtraject verkocht aan een projectontwikkelaar.

Het nieuwe erf

Het nieuwe erf wordt gekarakteriseerd door een aantal kenmerken zoals de oriëntatie van het woonhuis op de Vecht en het ensemble van gebouwen en materiaalgebruik. De schaal van de woning ten opzichte van de bijgebouwen was een belangrijk gegeven. Daarom is de ligboxenstal uitgevoerd met een dubbele kap om zo de nokhoogte te verlagen. Afgelopen jaar is door aannemersbedrijf Kroese uit Vinkeveen een prachtig bedrijf gebouwd.

De ligboxenstal is voorzien van melkrobots en een emissiearme vloer met mestrobot. Naast de stal staat een werktuigenberging gecombineerd met een jongveestal. Op het achtererf staan de sleufsilo’s voor ruwvoeropslag precies volgens het idee van Verweij. Als voormalig betonvlechter heeft Cock verstand van bouwen, en hield hij alles nauwlettend in de gaten. Hij is blij met zijn keuze voor VanWestreenen: “Dat is een goede club die alles weet van vergunningen en het gewoon regelt voor je”. Cock heeft nog wel een tip voor collega-ondernemers die aan een bedrijfsverplaatsing denken: “Probeer je geduld te bewaren en zorg voor goede mensen om je heen. Je moet wel zelf ook nauw betrokken blijven in het proces want het gaat tenslotte om je eigen toekomst.”

“Je wordt zelf bijna specialist want je wil begrijpen hoe alles in elkaar zit”

VanWestreenen heeft in dit project de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Aanvraag Omgevingsvergunning Milieu
  • Aanvraag Omgevingsvergunning Bouw
  • Aanvraag Wet natuurbescherming
  • Aanvraag Waterwet
  • Bouwvergunning
  • Aanbesteding

Foto's

Logo VanWestreenen