Vleeskuikenstal Gilbert van den Hengel wierp veel stof op

Zet je tanden er in, dan komt het in orde

Vleeskuikenstal Gilbert van den Hengel wierp veel stof op

Vleeskuikenhouder Gilbert van den Hengel uit Hoogland vatte het plan op om een extra stal te bouwen en zo uit te breiden naar 98.000 kuikenplaatsen. Helaas was het bouwvlak niet groot genoeg en moest de gemeenteraad eraan te pas komen om dit mogelijk te maken. Dit was het begin van een langdurig avontuur.

De ondernemer kwam erachter dat dealen met een grote stadsgemeente, waar zaken heel anders lopen dan bij een plattelandsgemeente, een vak apart is. Zaken die hij vanzelfsprekend vond, bleken door de ogen van een aantal raadsleden een probleem te zijn. Een deel van de gemeenteraad stond afwijzend tegenover de bedrijfsontwikkeling, ondanks dat het gemeentelijk én provinciaal beleid deze ontwikkeling niet in de weg stond. Eén raadslid betrok zelfs een dierenrechtenorganisatie in de discussie.

Na een lang traject waarbij vele vooroordelen en stigma’s werden geuit, vaak door gebrek aan kennis over de landbouwpraktijk, werd er uiteindelijk medewerking verleend aan de vergroting van het bouwvlak en dus aan de bouw van de stal. “Door als adviseur en ondernemer de connectie met de raad te zoeken en feiten van emotie te scheiden kon dit resultaat geboekt worden” vertelt adviseur Sjaak van Schaik.

Moderne stal met laag energieverbruik en lage uitstoot

Het dak is vol gelegd met zonnepanelen en de stal is uitgerust met een warmtewisselaar met ingebouwde recirculatie, verwarming, stoffiltering en stofafvang. De trommel die het stof afvangt wordt iedere twee uur automatisch gereinigd door een afzuiginstallatie. Sinds half maart is de stal in gebruik en Gilbert schrok van de grote hoeveelheid stof die zich in de opvangbak verzamelde. De warmtewisselaar was een verplichting om te voldoen aan de eisen voor een milieuvergunning. Door de ingebouwde verwarming is er geen vuur in de stal nodig en is de lucht droger dan bij gasverwarming. Van den Hengel is met recht trots op deze moderne stal!

Nieuw beleid buitengebied

Het doorzetten van Van den Hengel zorgde er uiteindelijk zelfs voor, dat de Raad van de gemeente Amersfoort, om tafel is gegaan met agrariërs in het buitengebied om te werken aan een nieuw beleid.

“In 1999 heb ik alles nog zelf geregeld, maar nu met al die berekeningen is het niet meer te doen”

VanWestreenen heeft in dit project de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Aanvraag Omgevingsvergunning Milieu
  • Aanvraag Omgevingsvergunning Bouw
  • Aanvraag Wet natuurbescherming
  • Bestemmingsplanwijziging

Foto's

Logo VanWestreenen