29 oktober 2019 start najaarsronde subsidieregeling SDE+

Op 29 oktober 2019 gaat de najaarsronde van de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) 2019 van start. De najaarsronde van de SDE+ 2019 is de laatste in de huidige vorm, vanaf 2020 komen nieuwe categorieën voor CO2-reductie.

De subsidieregeling is onderdeel van het beleid dat voortkomt uit het Klimaat- en Energieakkoord. Eén van de doelstellingen is het aandeel van duurzame energie verhogen naar 14% in 2020 en 16% in 2023. De SDE+ doet dit door het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie en grijze stroom- of gasprijs te subsidiëren.

Hoeveel subsidie je krijgt, is afhankelijk van de technologie en de hoeveelheid duurzame energie die je produceert.

SDE+ vanaf 2020 verbreed met CO2-reductie

Vanaf 2020 wordt de SDE+ verbreed. Waar de regeling zich tot en met 2019 nog richt op duurzame energieproductie, wordt dit vanaf 2020 uitgebreid met CO2-reductie. Deze verruimde regeling gaat SDE++, ofwel Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie heten.

Bijdrage aan emissiereductie

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat schrijft de hoofdlijnen van de nieuwe regeling in een brief aan de Tweede Kamer. Hierin ligt de focus op een kosteneffectieve bijdrage aan het bereiken van een emissiereductie van 49% in 2030 ten opzichte van 1990. De regeling krijgt dan ook de naam Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (afgekort SDE++).

CO2-reductie en kosteneffectieve technieken

De SDE++ stimuleert technieken door de onrendabele top te vergoeden. Dit gebeurt ook al in de huidige SDE+. Echter is het verschil dat de technieken bij de SDE++ concurreren op basis van het vermijden van CO2 en andere broeikassen in plaats van de opgewekte duurzame energie. Welke technieken in aanmerking komen, wordt nog onderzocht. Technieken die CO2 reduceren en kosteneffectief zijn, komen als eerste in aanmerking voor subsidie.

Kansen met Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++)

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft deze zomer 2019 adviezen gepubliceerd over de volgende CO2-reducerende categorieën:

  • grootschalige warmtepompen;
  • industriële elektrische boilers;
  • industriële restwarmte;
  • grootschalige waterstofproductie via elektrolyse;
  • CO2-afvang en opslag (CCS).

Deze categorieën geven onder voorbehoud een indicatie van de subsidiemogelijkheden

Naar verwachting krijgt de Tweede Kamer in het najaar van 2019 het definitieve voorstel voor de SDE++. Vanaf 2020 gaat de nieuwe regeling in.

Wilt u meer informatie? Neem gerust contact met ons op!

Contact

Meer nieuws