Allesoverstikstof.nl gelanceerd

Er wordt al volop gerekend aan stikstofrechten bij bedrijfsontwikkeling (agrarisch), of plannen voor de bouw van woningen en industrie. Deze stikstofberekeningen zijn voor VanWestreenen dagelijkse kost.

Het verhandelen van stikstofrechten, gekoppeld aan dierrechten, is (nog) niet mogelijk zolang de definitieve beleidsregels omtrent het extern salderen nog niet zijn vastgesteld. Toch worden hier en daar reeds rechten te koop aangeboden en gevraagd.

In het artikel ‘Stikstof: handel met hindernissen’ van De Boerderij van 16 juni jl. bevestigd Steven van Westreenen reeds het beeld dat ook overheden interesse hebben in stikstofrechten. Veelal voor de eigen ontwikkeling van infra, wonen en industrie. Zo zijn er bedrijventerreinen die hun vergunning niet op orde hebben en naarstig op zoek zijn naar aanvullende emissierechten. Hij noemt de gemeente Barneveld die 1.400 kg. ammoniakrechten heeft overgenomen van een stoppende veehouder om in diezelfde gemeente een bedrijventerrein mogelijk te maken. Bekender is het voorbeeld van de provincie Noord-Brabant die voor het industrieterrein in Moerdijk zelfs landelijk de boer op ging.

Daarnaast zijn er in de ogen van Van Westreenen opmerkelijk veel ‘niet-agrarische’ bedrijven in het buitengebied die willen uitbreiden en daarvoor op zoek zijn naar stikstofrechten. Die vraag kon wel eens groter worden dan vanuit de landbouw zelf.

Binnen de agrarische sector is het legaliseren van PAS-meldingen voorlopig nog het belangrijkste item, zegt hij. “Die bedrijven moeten echt duidelijkheid krijgen.” Verder kunnen veel veehouders nog uit de voeten met intern salderen. “Maar wie dat niet kan, moet de markt op. Hoe moeilijk dat is, hangt vooral af van waar je zit.”

Om vraag & aanbod, ontwikkelingen, kennis, nieuws en diensten rond stikstof op een centrale plek samen te brengen hebben wij de website Allesoverstikstof.nl gelanceerd.

U kunt zich hier aanmelden voor het uitvoeren van een stikstofberekening. Vooruitlopend op de definitieve bekendmaking van de nieuwe beleidsregels is alvast de mogelijkheid opgenomen om aan te geven of u stikstofrechten zoekt of aanbiedt. Als extra service is informatie, vraag & aanbod over ‘sloopmeters’ toegevoegd.

Ga naar allesoverstikstof.nl

Meer informatie
VanWestreenen kan ook u van dienst zijn bij een Stikstofberekening. Heeft u vragen waar u advies bij wenst, neem dan contact op met VanWestreenen via telefoon of mail:
Locatie Barneveld, Telefoon: 0342-474255, E-mail: info@vanwestreenen.nl
Locatie Tubbergen, Telefoon 0544-379737, E-mail: info@vanwestreenen.nl
Locatie Lichtenvoorde, Telefoon: 0544-379737, E-mail: info@vanwestreenen.nl

Contact

Meer nieuws