Boer wil investeren ondanks veel onzekerheden

Onderzoek vanuit de Nieuwe Oogst leert dat meer boeren en tuinders investeringsplannen hebben t.o.v. het voorgaande jaar. Deze trend zien wij als VanWestreenen Adviseurs ook. Tegelijkertijd zien we dagelijks wel de worsteling met de juridische haalbaarheid van de investeringsplannen, specifiek de investeringen in emissiearme stalsystemen.

Emissiebesparing kan naast (duurdere) stalsystemen ook met goedkopere managementoplossingen. Met een betere eiwit/energie balans in de voeding, gebruik van extra water bij mestaanwending en over de stalvloer, precisie bemesting en toevoegmiddelen aan mest zijn snel goedkopere emissie besparingen mogelijk.

Zorg als ondernemer dat er een goed ondernemingsplan is of komt, waarin (duurzame) investeringen geplaatst worden in relatie tot de emissiedoelstelling in een betreffend gebied (o.a. afstand tot Natura 2000 gebied). Met een goed onderbouwt ondernemingsplan is bij een gemeente, provincie en bank meer te bereiken.

Lees hier het hele artikel van de Nieuwe Oogst waar wij een bijdrage aan leverde.

Contact

Meer nieuws