Burgers slepen Staat voor rechter om stankoverlast door megastallen

Een groep van zestien burgers heeft de overheid voor de rechter gedaagd vanwege de stank die wordt veroorzaakt door megastallen. Het gaat om twaalf mensen uit Noord-Brabant, twee inwoners van Limburg, een inwoner van Gelderland en een inwoner van Overijssel. Zij zeggen dat veel burgers op het platteland "voortdurend last hebben van een overdosis stank" en willen beter beschermd worden.

De burgers werken samen met het Brabants Burgerplatform, een beweging die opkomt voor “verontruste bewoners van het platteland”. In een verklaring zegt het platform dat de veehouderij op dit moment te veel wordt beschermd. “Door de uitzonderingen in de wet en de overmatige bescherming van eerder door veehouders verworven rechten wordt er zoveel hinder toegestaan, dat het recht op ongestoord woongenot van burgers wordt geschonden.”

Raad van State

Volgens de groep schendt de overheid het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, de Grondwet en het Burgerlijk Wetboek, doordat de Staat het woongenot naar hun mening niet beschermt. Ze verwijzen in hun dagvaarding naar zestien varkens- rundvee- en pluimveehouderijen.

Het Brabants Burgerplatform denkt dat er een reële kans is op succes bij de rechter. “De Staat werd al eerder op de vingers getikt in een vergelijkbare kwestie: de Urgenda-zaak”, meldt het platform. “Ook hier ging het om onvoldoende bescherming van burgers, tegen klimaatverandering, en schending door de Staat van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.”

Het platform zegt dat de omwonenden al vaker hebben geklaagd bij de Raad van State, maar dat ze steeds nul op het rekest kregen.

“Boeren doen niets fout”

Advocaat Nout Verbeek zegt in het AD dat de boeren niets fout doen, omdat ze binnen de vergunningsruimte blijven die de overheid ze biedt. “Ze doen dus niks fout. Die vergunningen hadden alleen nooit mogen worden toegekend.”

Verbeek zegt dat het vizier dan ook niet op de veehouders gericht is, maar op de overheid. “Varkensvlees moet zo goedkoop mogelijk. Veehouders houden daarom meer dieren, en de omwonenden betalen daar de prijs voor. De overheid moet daar iets aan doen.”

De groep eist onder meer een kleinere veestapel en verplichte, betere luchtwassers. Hun advocaat zegt in de krant dat het niet reëel is dat boeren het geld daarvoor hebben. “Voor mijn part doet de overheid de investering”, zegt hij. “Maar de burger verdient bescherming.”

Bronvermelding NOS.nl

Contact

Meer nieuws