Extern salderen in Gelderland op korte termijn mogelijk!

Gisteravond was er een debat in Provincie Gelderland, over onder andere het openstellen van extern salderen (de aan- en verkoop van ammoniakemissie/stikstofruimte). Dit debat hebben wij uiteraard intensief gevolgd. Gedeputeerde Staten (verder GS) hebben in dit debat gevraagd of Provinciale Staten (verder PS) het zien zitten dat extern salderen wordt opengesteld. In vrijwel het hele land mag dit namelijk al, behalve in Gelderland. Hierop heeft PS positief gereageerd en dus kan extern salderen worden opengesteld. Dat is zeer goed nieuws voor nagenoeg iedereen die plannen heeft om uit te breiden, te innoveren of juist minder dieren wil gaan houden!

Aanvullende eisen
Uit het debat kwam nog wel naar voren dat men aanvullende eisen zal stellen in de Gelderse regels ten opzichte van de landelijke lijn. De belangrijkste van deze zal zijn dat bij het leeg zetten van een stal of staldeel er ook mogelijk aanvullende eisen worden gesteld over het veranderen van de functie in dit gedeelte, of juist het slopen van de stal/het stalgedeelte. Hoe dit er precies uit komt te zien is op dit moment nog niet bekend. De verwachting (die gisteren ook is uitgesproken) is dat de regels voor extern salderen voor de feestdagen zullen worden aangepast zodat extern salderen dan ook mogelijk is. Uiteraard houden wij u op de hoogte van verdere ontwikkelingen, de regels die GS gaat opstellen en de datum van openstellen. Houd onze website goed in de gaten komende tijd!

Stikstofbank en AERIUS
Daarnaast is het goed om te weten dat GS een stikstofbank wil oprichten in Gelderland voor de stikstofemissie van de door hen opgekochte bedrijven en andere projecten en maatregelen met een positief effect op de stikstofdepositie. Deze stikstofrechten zullen zij dan ook zelf uitgegeven aan diverse projecten die daarvoor in aanmerking komen. Het is echter niet zo dat alle externe salderingen via deze stikstofbank moeten lopen. Directe handel tussen (agrarische) ondernemers is dan ook gewoon mogelijk.

Deze ontwikkelingen zullen samengaan met de nieuwe update van AERIUS. Deze maakt het technisch mogelijk om de stikstofbank op te richten, maar bevat ook de aanpassing van de ‘stikstof afkap’ op 25 km. Hierdoor wordt voorkomen dat men uit het hele land stikstofrechten in Gelderland zal opkopen, wat lange tijd het belangrijkste bezwaar was van GS.

Vraag en aanbod plaatsen
Hoewel een en ander nog niet geheel duidelijk is kunt al wel vast uw interesse in koop of verkoop duidelijk maken, zodat we tot actie over kunnen gaan als de spelregels helder zijn. Dit kunt u doen op onze website Allesoverstikstof.nl

Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, of eens in gesprek willen gaan over uw toekomstplannen, bel dan gerust eens met een van onze adviseurs!

Contact

Meer nieuws