Gemeente Ede wil met ‘ProMo’-regeling functieverandering makkelijker maken voor stoppende boeren

De gemeente Ede wil het voor eigenaren van een agrarisch perceel gemakkelijker en goedkoper maken om de bestemming te wijzigen bij het stoppen van de agrarische activiteiten.

De eerste 100 geldige aanmeldingen kunnen meedoen met deze regeling. Naar gelang het getoonde animo en ervaring wordt bekeken of de regeling nadien wordt voortgezet.

Wat is mogelijk?

De volgende bestemmingswijzingen kunnen worden gekozen:

  • ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’
  • ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen met woongebouw’ (maximaal 4 wooneenheden die gerealiseerd mogen worden in de bestaande woning middels het aanleveren van 300 m2 sloopmeters per extra wooneenheid)
  • ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen met kleinschalig bedrijf’
  • ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen met klein maatschappelijk’
  • ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen met kleinschalige recreatie’

Voorwaarden

Het intrekken van de milieuvergunning of melding en de Wnb-vergunning maakt onderdeel uit van de regeling. Nieuwe bedrijven en nieuwe minicampings in N2000 gebied en in het Gelders Natuurnetwerk zijn niet mogelijk. De aanvraag dient voorzien te zijn van:

  • Situatietekening beoogde situatie;
  • Landschappelijk inpassingsplan;
  • Bodemonderzoek / Quickscan Flora & Fauna;
  • Verklaring de-minimissteun. (De kosten voor een ecologische quickscan en bodemonderzoek worden voor de eerste 100 geldige aanvragen door de gemeente betaald bij voldoen aan de minimissteunverklaring)

Kosten

De kosten voor de bestemmingsplanwijziging stelt de gemeente op € 800,- excl. eventuele onderzoekskosten tot een plafondbedrag van € 3.000,- met ingevuld formulier ‘Verklaring de-minimissteun’.

Wanneer?

Aanmelding voor de ProMo-regeling kan vanaf 17 april 2023.
Hulp nodig? Voor ondersteuning en advies tot het insturen van uw aanvraag kunt u contact opnemen met onze adviseurs.

Contact

Meer nieuws