Heeft u een brief van Provincie Gelderland ontvangen? Stuur hem door!

Provincie Gelderland schrijft op dit moment alle bedrijven aan waar een aanvraag om Natuurbeschermingswetvergunning voor loopt, of waarvan de vergunning vernietigd is en er dus een nieuw besluit genomen moet worden. U als ondernemer ontvangt deze brief, wij als adviseur ontvangen deze brief niet.

In de brief stellen ze u voor de keus: u kunt de aanvraag intrekken (u hoeft dan geen leges te betalen) of u kunt instemmen met het opschorten van de behandeling van de aanvraag. In dat laatste geval wacht de provincie met behandeling totdat de nieuwe regels duidelijk zijn en het rekenmodel AERIUS naar behoren werkt.

Reageert u niet dan zullen ze de vergunningaanvraag weigeren, in dat geval betaalt u overigens geen leges. Als u een dergelijke brief ontvangt dan verzoeken wij u om deze gelijk door te sturen aan ons, omdat wij deze brief dus niet hebben ontvangen!

Wij adviseren om de aanvraag door te laten lopen, dus in te stemmen met opschorting van de termijn en zullen dat antwoord naar de provincie sturen als u ons de brief doorzendt.
U mag ook zelf reageren naar de provincie, neem ons dan mee in de CC van die e-mail zodat we later kunnen herleiden welke keuze gemaakt is.

Heeft u vragen? neem gerust contact op! 

Contact

Meer nieuws