Informatie over BENG-eisen

Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). Die eisen vloeien voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en de Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPDB).

Beng indicatoren

De energieprestatie bij BENG wordt bepaald aan de hand van 3 individueel te behalen eisen:

  • de maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m2.jr)
  • het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m2.jr)
  • het maximale aandeel hernieuwbare energie in procenten (%)

De BENG-eisen zijn verschillend voor ieder gebouwtype.

Wilt u meer weten over de BENG-eisen of BENG indicatoren? Op deze website vindt u meer informatie.

Bron: Timax

Contact

Meer nieuws