Intern en extern salderen

Om agrarische bedrijfsontwikkeling qua stikstof mogelijk te maken zijn er twee routes: intern en extern salderen. Bij intern salderen wordt bijvoorbeeld een stal emissiearm uitgevoerd, om zo ruimte te creëren voor een nieuwe ontwikkeling op het bedrijf. Bij extern salderen worden er stikstofrechten aangekocht om ontwikkelingen mogelijk te maken.

Natuurvergunning

De Raad van State heeft afgelopen winter aangegeven dat momenteel voor projecten met intern salderen geen nieuwe natuurvergunning nodig is. Hoewel dit mooi klinkt, proberen wij gelet op de hoogte van de investeringen en mogelijke toekomstige beleidswijzigingen het aspect stikstof wel altijd zo goed mogelijk te borgen.

Extern salderen

Een manier om nog wel een nieuwe natuurvergunning te verkrijgen, is extern salderen. Extern salderen met agrarische bedrijven is momenteel met uitzondering van Gelderland, Utrecht, Noord-Holland en Drenthe in de meeste provincies mogelijk. Naar verwachting zal Drenthe binnenkort ook het extern salderen openstellen.

Tussen provincies waar extern salderen al wel mogelijk is, verschilt het hoeveel hiervan gebruik wordt gemaakt. Meestal is er relatief weinig handel en zijn er enkel een aantal agrarische bedrijven die willen ontwikkelen. Soms is er ook meer handel en zijn er ook ontwikkelingen buiten de landbouw waar veehouders besluiten hun stikstofrechten aan te verkopen.

Contact

Meer nieuws