Intern salderen vergunningsvrij

Op 20 januari jl. heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak gedaan in de zaak aan de Logtsebaan in Oirschot.

Met deze uitspraak is, naast de locatie specifieke aspecten, ook het aspect vergunningsplicht onder de Wet natuurbescherming behandeld. De Afdeling heeft hierbij verklaard dat intern salderen (veranderingen binnen het depositieplafond van een project) vergunningsvrij is. Op dit moment zijn de specifieke gevolgen voor lopende procedures nog niet duidelijk, maar wat wel vaststaat is dat de gevolgen groot zijn. Zodra we meer duidelijkheid hebben, volgt nadere berichtgeving.

De gehele uitspraak vindt u via deze link.

Contact

Meer nieuws