LBV+ en LBV-regelingen goedgekeurd door Europese Commissie

Vorige week maakte de Europese Commissie bekend dat zij de twee landelijke beëindigingsregelingen voor de veehouderij in Nederland heeft goedgekeurd. Het gaat om de LBV en LBV+. Veehouders die daarvoor in aanmerking komen, kunnen er op basis van vrijwilligheid voor kiezen om hun bedrijf via deze regelingen te beëindigen.

LBV+ voor piekbelasters
De LBV+ is een eenmalige, vrijwillige beëindigingsregeling die specifiek wordt ingericht voor piekbelasters. Dit zijn de 3.000 veehouderijlocaties die de meeste stikstofneerslag op Natura2000-gebieden veroorzaken. De regeling wordt opengesteld voor melkvee-, varkens-, pluimvee- en kalverhouderijen. Het Rijk werkt aan een rekentool waarmee ondernemers zelf kunnen zien of zij boven een drempelwaarde uitkomen en of zij in aanmerking komen voor de LBV+. Onder de LBV+-regeling krijgen veehouders 120% van de gecorrigeerde vervangingswaarde van stallen en een marktconforme vergoeding voor productierechten uitgekeerd.

LBV
De LBV wordt opengesteld voor melkvee-, varkens- en pluimveehouderijen die geen piekbelaster zijn, maar wel graag willen stoppen. Deze regeling keert 100% van de gecorrigeerde vervangingswaarde uit. In tegenstelling tot de LBV+, wordt deze regeling niet opengezet voor kalverhouders.

Doorstartverbod
Om te zorgen dat de regelingen ook effect hebben, geldt er voor beide regelingen een doorstartverbod. Dit betekent dat een stopper geen veehouderij meer mag starten op een andere locatie binnen de Europese Unie. Ook diegene die de locatie opkoopt van de deelnemer aan de regeling, mag daar geen veehouderij-activiteit starten.

Wie voor welke regeling in aanmerking komt, is nog niet bekend. De regering ontwikkelt hiervoor een website. Aan de hand van een drempelwaarde voor stikstof kan een bedrijf zien waar het voor in aanmerking komt. Dit is ook afhankelijk van de bedrijfslocatie en de omgeving.

Openstelling op 1 juli
De openstelling van beide regelingen is voorzien op 1 juli dit jaar. Op korte termijn zullen de twee beëindigingsregelingen eerst worden vastgesteld door de minister voor Natuur en Stikstof, waarna ze deze maand nog worden gepubliceerd.

Verplaatsen
Naast uitkoop en innovatie ziet het kabinet ook het verplaatsen van veehouders dicht bij natuurgebieden als een uitweg uit de stikstofcrisis. Maar hoe het landbouwministerie het op grote schaal verhuizen van agrarische bedrijven mogelijk wil maken, blijft vooralsnog onduidelijk. Stikstofminister Christianne van der Wal beloofde de Tweede Kamer eind deze maand meer duidelijkheid te geven over de regelingen voor verplaatsen en innovatie. Na de zomer wil zij de verplaatsingsregeling ter goedkeuring voorleggen aan de Europese Commissie. Ze ‘hoopt’ dat boeren daar vanaf eind dit jaar op kunnen intekenen.

Quickscan mogelijkheden
Wilt u weten of de regelingen voor u interessant zijn? Na publicatie van de regelingen kunnen wij u doormiddel van een Quickscan inzicht geven in de (on)mogelijkheden voor uw bedrijf. Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met een van onze adviseurs. Wij staan u graag te woord.

Contact

Meer nieuws